Översvämning i Filippinerna.
Översvämning

Extremregn och flodvågor orsakar allt oftare översvämningar. Det leder till stora skador och är ett hot mot människors liv.

Torka i Kenya gör livet svårt för många.
Torka – växande hot i världen

Uteblivna skördar och akut brist på vatten är vardag för över två miljarder människor. Den globala uppvärmningen förvärrar ...

Gata på Haiti efter kraftig orkan.
Orkan – dödlig storm

Orkaner är stormar med extremt starka vindar som varje år orsakar stora materiella skador och många dödsfall. Allra dödligast ...

Ladda fler +