Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Med hållbarhet i fokus

Att bidra till en mer hållbar konsumtion har länge präglat Röda Korsets arbete – och idag finns det många möjligheter för företag att göra gott för såväl människa som miljö.
Att bidra till en mer hållbar konsumtion har länge präglat Röda Korsets arbete – och idag finns det många möjligheter för företag att göra gott för såväl människa som miljö.

På Röda Korset definierar vi begreppet "hållbar utveckling" som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillgodose sina. När vi grundade vår första second hand-butik 1986 var hållbarhetstanken själva affärsidén. Idag, nästan 250 butiker senare, är hållbarheten fortfarande lika bärande. 

– Våra second hand-butiker spelar en stor roll i vårt hållbarhetsarbete och varje år hanterar dessa runt 3 000 - 4 000 ton textilier. Att konsumera produkter som redan producerats är det bästa man som kund kan göra för miljön, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare för second hand på Röda Korset. 

Inget material ska slängas

Dagens samhälle är allt annat än hållbart och om alla skulle leva som vi i Sverige gör idag skulle det behövas hela 4,2 planeter. Den genomsnittliga svensken konsumerar 13,7 kilo textilier per år och slänger 7,6 av dessa i soporna. Närmare 60% av dessa osorterade textilier består av kläder som är hela eller oslitna och som skulle kunna återanvändas. I de fall där kläderna och textilierna som doneras varken går att sälja eller sys om samlas de upp i Röda Korsets textilåtervinningscentral. 

– Inget material ska slängas. De osäljbara textilierna bryts istället ned och får nytt liv i form av exempelvis isolering, fukttrasor eller nya textilier, säger Sophie Gripenberg, tematisk rådgivare inom hållbarhet på Röda Korset och adderar:

– Pengarna som genereras från försäljningen går bland annat till samhällen som är extra utsatta för klimatkris, och det blir därigenom en sorts dubbel klimatnytta. Dessutom fungerar våra butiker även som en mötesplats, där många arbetstränar och med det utvecklas, finner gemenskap och inkluderas i samhället, säger Sophie.

Bidra som ett led i det egna hållbarhetsarbetet

Genom att bli företagspartner till Röda Korset inom hållbar konsumtion, kan företag bidra finansiellt och med donationer av kläder och produkter till Röda Korsets second hand-butiker och våra insatser för ett hållbart samhälle både nationellt och internationellt. Flera företag, verksamma inom framförallt modeindustrin, skänker numera delar av sitt produktionsöverskott till oss som ett led i sitt eget hållbarhetsarbete. 

Partnerskapet ger dessutom möjligheten till: 

  • Klädinsamlingsaktiviteter på arbetsplatsen 
  • Medarbetarengagemang på vår textilåtervinning och i second hand-butiker
  • Seminarier på arbetsplatsen 
  • Deltagande i Röda Korsets hållbarhetsambassadörsprogram 
  • Kampanjer och event, bland annat relaterat till smart återbruk och klimatkrisen

Bli företagspartner till Röda Korset och tillsammans med oss sprida de humanitära och miljömässigt hållbara fördelarna av en cirkulär konsumtion! 

Vill ni samarbeta för en hållbar konsumtion?

Kontakta oss