Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ge akut hjälp när katastrofen är ett faktum

Vi är på plats före, under och efter en katastrof för att hjälpa de mest utsatta. Med ert stöd kan vi nå fler.
Vi är på plats före, under och efter en katastrof för att hjälpa de mest utsatta. Med ert stöd kan vi nå fler.

Livsavgörande hjälp snabbt

Över 135 miljoner människor är just nu i akut behov av humanitär hjälp sedan de drabbats av konflikt, naturkatastrof eller – i värsta fall – både och. Vid akuta kriser är Röda Korsets högsta prioritet alltid att rädda liv och lindra nöd. Vi ser till att de allra mest utsatta människorna i världen får livsavgörande hjälp snabbt.

Når de mest sårbara 

Genom oss kan ditt företag vara med och rädda liv. Vi har lång erfarenhet av att arbeta humanitärt i utsatta regioner och finns på plats i 192 länder. Med lokal förankring följer förtroende från invånarna. När en akut kris inträffar kan vi få tillträde även om andra aktörer inte har möjlighet att agera. I krisdrabbade områden arbetar vi aktivt utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv för att nå de mest sårbara och se till att ingen diskrimineras.

Företagspartners gör det möjligt

Stöd från våra företagspartners gör det möjligt för oss att rädda liv och säkra tillgång till sjukvård, rent vatten, sanitet och hygien, skydd och tak över huvudet, samt att akuta förnödenheter når de mest utsatta människorna. I akuta kriser bistår vi även med första hjälpen, psykosocialt stöd samt med att återförena splittrade familjer.

På Svenska Röda Korset har vi särskild kompetens inom det som brukar förkortas WaSH (Water, Sanitation and Hygiene). Vi är en av de nationella rödakorsföreningar som tillhandahåller vatten genom en så kallad Emergency Respone Unit (ERU). En ERU kan rena minst 600 000 liter vatten per dygn och därmed förse 40 000 människor med 15 liter vatten per person och dag. Som en del av ERU skickar vi också ett team med experter inom vatten och sanitet till katastrofområdet. Svenska Röda korset svarar på ett 20-tal internationella katastrofhjälpsappeller varje år. Agerar vi snabbt i akut kris kan vi rädda fler människoliv och minska katastrofens långsiktiga konsekvenser i drabbade områden.

Vill ni hjälpa oss att rädda liv?

 

Kontakta oss