Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Rent vatten räddar liv i Libanons flyktingläger

Tack vare stöd från Stiftelsen Peter Wallenberg Water for All Foundation och Water for Alls medlemsorganisationer i 11 länder kan syriska flyktingfamiljer i Libanon få rent dricksvatten och förbättra de sanitära förhållandena under pandemin.
Tack vare stöd från Stiftelsen Peter Wallenberg Water for All Foundation och Water for Alls medlemsorganisationer i 11 länder kan syriska flyktingfamiljer i Libanon få rent dricksvatten och förbättra de sanitära förhållandena under pandemin.
Publicerad: 16 jun 2020
Lästid: ca

Sedan Syrienkriget startade 2011 har Libanon tagit emot uppskattningsvis 1,5 miljoner människor från Syrien, varav närmare 1 miljon är registrerade som flyktingar av UNHCR. Många av dem lever i en mycket utsatt situation. Det totala antalet flyktingar i landet utgör ungefär en fjärdedel av den totala populationen, vilket gör Libanon till det land i världen som har högst andel flyktingar per capita. Mellan 27-30% av den totala befolkningen i Libanon lever under fattigdomsgränsen. Bland flyktingar är situationen extra svår då så många som 76% av flyktingarna från Syrien lever under fattigdomsgränsen.

Den stora flyktingströmmen har inneburit en stor belastning på landets ekonomiska och sociala situation, vilket har lett till ökad fattigdom, försvagad infrastruktur och ökad politisk spänning. 87% av de syriska flyktingarna lever i de mest utsatta områdena i landet. Många tvingas bo i lagerlokaler, garage eller ofärdiga byggnader utan tillgång till vatten och toaletter. Barn, äldre och människor med funktionshinder är särskilt utsatta av att bo under de här svåra och otillgängliga omständigheterna.

Miljontals i behov av rent vatten i Libanon

Redan innan kriget i Syrien bröt ut hade Libanon en svag infrastruktur, vilken har försämrats i och med den stora befolkningsökningen. Problem kopplade till brist på rent vatten och sanitär avfallshantering har varit ett faktum i decennier och landet har stora svårigheter att hantera avloppsvatten. Många tältläger ligger vid landets största flod som är kraftigt förorenad. De flesta flyktingläger saknar pålitliga sanitetslösningar, såsom avloppsvattenrening och avfallshantering, och risken för sjukdomar är stor.

I Libanon är 2,7 miljoner människor i behov av hjälp med vatten, toaletter och avfallshantering. 64 % av befolkningen saknar rent vatten och för människor i flyktingläger är situationen extra allvarlig.

– Tillsammans med våra libanesiska kollegor är Svenska Röda Korset på plats för att öka tillgången på rent dricksvatten och förbättra de sanitära förhållandena, säger Sara Andersson, rådgivare inom vatten, sanitet och hygien hos Röda Korset, och fortsätter:

– Vi främjar god hygien bland flyktingfamiljerna, för att minska risken för spridning av COVID-19 och andra sjukdomar. Flyktingarna har levt under svåra förhållanden under lång tid och med coronaviruset blir situationen än värre.

"Jag är stolt och glad över det genuina engagemang som våra anställda visat gentemot detta projekt tillsammans med Röda Korset och att så många ville vara med och bidra till förbättrade levnadsvillkor i ett flyktingläger i Libanon"

– Josefin Gustafsson, global samordnare Water for All

Water for All ger människor nya möjligheter

Tack vare stöd från Stiftelsen Peter Wallenberg Water for All Foundation och Water for Alls medlemsorganisationer i 11 länder kan våra insatser i Libanon hjälpa till att förbättra situationen för de mest behövande under och efter coronakrisen.

– Covid-19 pandemin har helt förändrat hur vi lever och interagerar. Många länder kämpar för att skydda sin egen befolkning och ekonomi. Under sådana omständigheter är det få som har förmågan att hjälpa de som hamnat mellan landsgränser i ingenmansland – flyktingarna, säger Josefin Gustafsson, Water for Alls globala samordnare på Atlas Copco.

Genom frivilliga medarbetares engagemang och donationer finansierar Water for All initiativ som ger människor nya möjligheter genom tillgång till vatten, sanitet och hygien. Sedan starten 1984 har projekt genomförts över hela världen och kommit flera miljoner människor till gagn. Water for All är Atlas Copco och Epirocs huvudsakliga samhällsengagemang.