Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Electrolux stödjer människor vid akut matbrist

Electrolux Food Foundation stödjer människor i katastrofer där bristen på mat är akut, speciellt i samband med små och medelstora katastrofer som oftast inte får uppmärksamhet från världens medier.
Electrolux Food Foundation stödjer människor i katastrofer där bristen på mat är akut, speciellt i samband med små och medelstora katastrofer som oftast inte får uppmärksamhet från världens medier.
Publicerad: 09 mar 2020
Lästid: ca

Över 100 miljoner människor är idag i behov av humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer. Orkaner, torka, värmeböljor och översvämningar blir allt vanligare, intensivare och svårare att förutse. De hårdast drabbade är ofta människor i redan svårt utsatta områden där många lever i fattigdom. Samarbetet med Röda Korset ger Electrolux Foood Foundation möjlighet att engagera Electroluxs medarbetare i kris- och katastrofer. Allra viktigast i samband med små och medelstora katastrofer som oftast inte får uppmärksamhet från världens medier.

Viktigt stöd för att bekämpa hunger 

Trots att andelen undernärda i världen minskade förut, visar FN´s senaste rapport att den positiva trenden har vänt och hungern breder just nu ut sig i till exempel afrikanska länder som drabbats av svår torka och översvämningar.

"Flera av världens utmaningar hänger samman med mat. Där kan Electrolux och dess medarbetare göra skillnad"

– Ingrid Yllmark, Head of Electrolux Food Foundation

– Flera av världens utmaningar hänger samman med mat; en tredjedel av all mat som produceras blir förstörd eller kastas och många går hungriga medan ohälsosamma matvanor orsakar allvarliga hälsoproblem. Inom området mat kan Electrolux och dess medarbetare göra skillnad, säger Ingrid Yllmark, Head of Electrolux Food Foundation.

Röda Korset kämpar nu för att rädda liv i länder där bristen på mat är akut. Exempelvis har arbetet trappats upp för att hjälpa de värst drabbade i Botswana, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia och Zambia. Bara i Zimbabwe får 90 procent av barnen, mellan sex månader och två år gamla, för lite mat. Röda Korset hjälper redan över 200 000 människor med förnödenheter bara i den regionen.

– Torkan är ett oroande exempel på effekterna av klimatförändringarna. Det är av yttersta vikt att människor får hjälp att anpassa samhället för klimatkrisens humanitära effekter. Annars lyckas vi aldrig utrota hungern, och det gäller inte bara för den här regionen, säger Sofia Calltorp, internationell chef på Svenska Röda Korset.

Når 150 miljoner människor

Globalt når Röda Korset årligen över 150 miljoner människor med katastrofhjälp och resiliensprogram. Med hjälp av Electrolux Food Foundation kan mer stöd nå fram till de utsatta regionerna så fort som möjligt.

– När vi väljer samarbetspartners eftersträvar vi att göra stor och varaktig skillnad. På det humanitära området kan vi inte tänka oss en bättre partner än Röda Korset. Tillsammans kan vi göra skillnad för de mest behövande, säger Ingrid.

Electrolux firade nyligen sin 100-årsdag med lanseringen av Better Living Program, en handlingsplan fram till 2030 med syftet att främja en mer hållbar livsstil i världen. Programmet ingår i Electrolux hållbarhetsstrategi, For the Better, som bidrar till Agenda 2030 och som stödjer Electrolux Food Foundation.