Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Stärk Sveriges beredskap tillsammans med oss

Genom samverkan med näringslivet kan vi mobilisera snabbare vid nästa kris. Bli vår beredskapspartner.
Genom samverkan med näringslivet kan vi mobilisera snabbare vid nästa kris. Bli vår beredskapspartner.

Ansvaret att förbereda för och hantera allvarliga händelser och kriser ligger i första hand hos myndigheterna, men de senaste åren har tydligt visat att samhället är beroende av att såväl offentliga som andra aktörer bidrar till svensk krishanteringsförmåga.

En lång historia av att agera i kris

Vi har en lång historia av att agera i kris och i händelse av väpnad konflikt har vi en unik, lagstadgad särställning i rollen som humanitär stödfunktion till svenska myndigheter, däribland de lokala räddningstjänsterna. För att på bästa sätt kunna agera när något händer är samverkan avgörande. En viktig del i Röda Korsets krisberedskapsarbete är därför samarbete med näringslivet. Våra nationella beredskapssamarbeten med företag rymmer både akutinsatser och mer strategiskt arbete för att långsiktigt förebygga kriser på hemmaplan.

Stödet som behövs

Stödet som behövs är handgripligt i form av tjänster och förnödenheter före, under och efter en kris, samt finansiellt då våra behov är stora att ständigt fylla på våra beredskapslager och utbilda fler i första hjälpen och krisstöd. Att våra samarbetsföretag spelar en stor och viktig roll såg vi exempelvis under sommaren 2018 när en stor del av Mellansverige brandhärjades. Genom samarbeten med flertalet engagerade företag kunde vår personal och frivilliga snabbt transportera sig till insatsen för att hjälpa till med att dela ut förnödenheter och sängplatser.

Nationell krisberedskap en ständigt pågående process

Arbetet med att stärka och utveckla vår nationella krisberedskap är en ständigt pågående process. I vår organisation finns just nu bland annat en nationell krisledningsorganisation och en krisstab bestående av första hjälpen-grupper med en inställelsetid på 24 timmar. I krislägen erbjuder vi förutom sjukvård även psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga. Vi hjälper också till med frivilligsamordning, mötesplatser och att täcka människors grundläggande behov som tak över huvudet, mat och vatten i krisområdet.

Röda Korset har ett uppdrag att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Stödet från näringslivet är också mycket viktigt.

Hur kan ditt företag bäst hjälpa till vid en nationell kris?

 

Bli vår partner