Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

ICA Stiftelsen främjar ett socialt hållbart samhälle

Med fokus på gemenskap och social inkludering arbetar ICA Stiftelsen och Röda Korset tillsammans för att bryta ofrivillig isolering, minska social oro och skapa fler trygga miljöer.
Med fokus på gemenskap och social inkludering arbetar ICA Stiftelsen och Röda Korset tillsammans för att bryta ofrivillig isolering, minska social oro och skapa fler trygga miljöer.
Publicerad: 11 jun 2020
Lästid: ca

Att skapa en positiv samhällsförändring har alltid varit ICA Stiftelsens huvudsyfte, och de senaste 20 åren har man tillsammans med Röda Korset genom en rad olika projekt gjort stor skillnad för många människor i en utsatt situation runtom i Sverige. Varje år deltar tusentals besökare i Röda Korsets verksamheter – allt ifrån läxhjälp, språkträning i svenska och mentorsgrupper till frukostklubbar, cykelskolor och mycket annat. Allt för att fler som lever i en utsatt situation ska få en bättre morgondag.

Samarbetet fokuserar i dagsläget främst på ökad delaktighet och integration, där ICA Stiftelsen bidrar med medel till genomförande av tre verksamhetsområden inom Röda Korsets nationella verksamhet. Det första området handlar om att stötta de mötesplatser som Röda Korset driver runtom i landet i syfte att bryta ofrivillig isolering och skapa möten som leder till ökad delaktighet och gemenskap.

"Vi känner oss trygga i att Röda Korset gör positiv skillnad i samhället då de, precis som vi på ICA, jobbar med samhällsengagemang på både central och lokal nivå"

– Pinar Musadotter, generalsekreterare ICA Stiftelsen

På mötesplatserna har människor möjlighet att träffa andra i samma situation, och kan därigenom utbyta erfarenheter, skapa gemenskap och i varandra hitta ett medmänskligt stöd. Det är också ett utmärkt forum för nätverkande och en möjlig väg in i samhället.

– Vi möter en allt större utsatthet, men genom att skapa mötesplatser kan vi bryta ofrivillig isolering och öka människors delaktighet, säger Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv och adderar:

– Mötesplatserna är också navet i vår lokala beredskap och kan öppnas upp i händelse av lokala och regionala kriser.

Det andra verksamhetsområdet fokuserar på ett socialt hållbart och långsiktigt lokalt förankrat hälsoarbete. Arbetet bedrivs utifrån att personer identifierar och prioriterar sina hälsobehov tillsammans och själva föreslår lösningar för att stärka och förbättra förutsättningarna i lokalsamhället. I stället för snabba insatser ligger fokus på att verka för hälsofrämjande beteendeförändringar och individens egen förändringsprocess – allt för att uppnå ett långsiktigt positivt resultat i form av ökad fysisk och psykosocial hälsa.

Det tredje handlar om att anordna frukostklubbar på högstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden runtom i Sverige. Genom att erbjuda eleverna nyttig och näringsrik frukost lägger man en god grund för dagen och ökad möjlighet till inlärning.

– Vi är otroligt stolta över vårt samarbete med Röda Korset och glada över att kunna vara med och möjliggöra att barn i socioekonomiskt utsatta områden får starta skoldagen mätta, säger Pinar Musadotter.

Men samarbetet stannar inte vid dessa tre områden. Eftersom behovet av stöd hos personer som lever i en utsatt situation ändras vid större kriser, är det viktigt att även kunna tillgodose akuta behov parallellt med det långsiktiga arbetet. ICA Stiftelsens flexibilitet och utökade stöd i händelse av kris har inneburit att Röda Korset har kunnat intensifiera arbetet och bistå fler när behoven ökar.

– Vårt samarbete med Röda Korset har pågått i olika former och utvecklas ständigt i takt med att samhällets utmaningar och behov förändras, avslutar Pinar Musadotter.