Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivillig på Second hand i Piteå

Plats: Piteå

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig i vår secondhand-butik bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i secondhand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. På flera platser i landet fungerar också butikerna som mötesplatser där olika verksamheter erbjuds.  

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas att:  

  •  Följa och uppdatera sortimentet i butiken
  •  Möta kunder, ev stå i kassan och ge service 
  •  Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs
  •  Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta butikschef Gunilla Nilsson, 070-2258809.

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

  • inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor och ge service. 

Därutöver ser vi gärna att du: 

  • är lyhörd och flexibel. 
  • har ett trevligt bemötande.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

 

Kontaktperson

Eva Liden


eva.liden@outlook.com


Ansök