Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Helsingborgskretsen: Frivilligledare och volontärer - ungas integration

Plats: Helsingborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.

Som frivillig inom Aktiviteter för integration och gemenskap bidrar du till att erbjuda ett socialt sammanhang och på många olika sätt ge människor kraft att hantera och påverka sin situation.

Röda Korset Helsingborgskretsen har drivit projekt Kalejdoskopet, med start 2018, riktat till stöd för ungdomar som riskerar social utslagning. Projektet har s.k. tidigare ensamkommande unga i åldern 18–25 som målgrupp.

Under projektets gång har det blivit tydligt vilka utmaningar unga ensamkommande står inför i samhället, t.ex. som ett resultat av asylprocess, migration och erfarenheter som de unga bär med sig från sin uppväxt, men det kan också vara konflikter som alla ungdomar upplever i övergången till vuxenlivet.

Projektets övergripande mål är att stärka ungdomarnas delaktighet, egenmakt, underlätta deras sociala integration i samhället och förbättra deras psykiska hälsa samt att minska riskerna för hemlöshet.

Corona-pandemins konsekvenser för arbetsmarknaden samt de politiska beslut avseende krishanteringen som tagits på nationell, regional och lokal nivå har påverkat Kalejdoskopets målgrupp drastiskt.

 

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas delta i minst en av följande verksamheter:

 1. a) Jobb-workshop: ge stöd med att skriva CV samt personligt brev, stötta målgruppen för att söka jobb och förbereda in sig till en eventuell jobbintervju.
 2. b) Läxhjälp: ge stöd med att träna svenska och med läxor.
 3. c) Körkortsteori: ge stöd med att lära sig körkortsteori.
 4. d) Datakunskap: ge stöd med att lära sig grundläggande kunskap av data verktyg, app och program. Till exempel, skapa konton och använda e-mail, registrera eller anmäla sig online på någon webbsida, skriva ett kontaktformulär eller använda Word samt Power Point.
 5. e) Sy-workshop: lär en lite grupp av unga att sy med symaskiner. Till exempel, lära sig att skapa nya produkter som tygväskor och lära sig att reparera kläder.

Du förväntas att:

 • delta i sociala aktiviteter, exempelvis fika, matlagning, leka och spela spel. Detta om vi träffas fysisk och med hänsyn till Corona-åtgärder och restriktioner.
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.

 

 

Omfattning

Du åtar dig att:

 • själv avgöra hur stor din arbetsinsats ska vara, exempelvis ett par timmar varje vecka.
 • engagera dig i minst en termin.
 • beställa belastningsregister från polisen.
 • delta i två introduktionskurs från Svenska Röda Korset (online).
 • delta i ett introduktionsmöte med Kalejdoskopets projektledare om själva projektet. Det går att göra det online.

 

Är det här du? Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:

 • vara minst 16 år. Om du är minderårig behöver vi tillstånd av din vårdnadshavare.
 • prata svenska.
 • vara positiv, trygg och ärlig.
 • vana av att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och ha lätt för att samarbeta med andra.
 • vara lyhörd och uppmärksam på dina medmänniskors behov och reaktioner.
 • vara flexibel men också kunna sätta gränser.

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Kontaktperson

Mónica Gallego
Projektledare
073 518 98 68
monica.gallego@redcross.se


Ansök