Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivilligledare till läxhjälp i Angered Centrum

Plats: Göteborg

Frivilligledare till läxhjälp i Angered centrum

Ideellt uppdrag  

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete, och vi behöver nu en ny frivilligledare till den väletablerade läxhjälpen för gymnasieungdomar och vuxenstuderande i Angereds centrum. Genom att vara frivilligledare i verksamheten bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation och sina skolresultat. 

Som frivilligledare deltar du i verksamheten, men du har också ett ansvar för att leda och driva verksamheten i enlighet med de lokala behoven samt riktlinjer för Röda Korsets verksamheter. Du får möjlighet att utveckla ditt ledarskap och kommer att få utbildning och fortbildning inom Röda Korset.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas: 

 • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. 
 • stödja ungdomar och vuxna att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara. 
 • Ansvara för och leda gruppen och dess verksamhet.
 • Planera och samordna verksamheten.
 • Rekrytera, introducera nya frivilliga till verksamheten och vid behov avveckla frivilliga.
 • Följa upp verksamheten utifrån plan och budget och rapportera till kretsstyrelsen.
 • Utveckla verksamheten utifrån lokala behov i samråd med kretsstyrelsen, Angereds bibliotek frivilliga och deltagarna.
 • Lämna förslag på verksamhetsplan och budget samt återrapportering till kretsstyrelse och Angereds Bibliotek.
 • Ge stöd, uppmuntran samt erbjuda kompetensutveckling till gruppens frivilliga.
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Omfattning 

Verksamheten pågår på onsdagar mellan kl 17-19. Utöver att delta i verksamheten med regelbundenhet tillkommer viss administration och planeringstid för exempelvis kontakt med gruppen, styrelsen eller biblioteket. Verksamheten är tillfälligt vilande, men ambitionen är att uteruppta den under början av 2021.  

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha erfarenhet av att arbeta i grupper. 
 • ha pedagogisk förmåga. 
 • ha förmåga att organisera och planera.
 • behärska svenska i tal och skrift
 • för det här uppdraget begär vi ett utdrag ur belastningsregistret eftersom verksamheten delvis riktas mot ungdomar. 

Det är också viktigt att du:  

 •  är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 •  är nyfiken, lyhörd och flexibel. 
 •  är kreativ. 
 •  kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

Kontaktperson

Malin Enerås Sköld

0721669063
malin.eneras.skold@redcross.se


Ansök