Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivilligledare Cykling utan ålder Röda Korset Helsingborgskretsen

Plats: Helsingborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och säkerställer att de får den introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. Verksamheten har som målsättning att hjälpa äldre människor att komma ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. Det gör man gemensamt i verksamheten där var och en ger sin tid och kraft för att uppnå detta.  

Cykling utan ålder

Cykling utan ålder är en verksamhet där frivilliga cykelpiloter erbjuder äldre personer cykelturer i specialbyggda trehjuliga el-assisterade taxicyklar. Syftet med verksamheten är huvudsakligen att motverka ensamhet bland äldre. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför ofta isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Genom verksamheten erbjuds passagerare och frivilliga en meningsfull aktivitet med möjlighet att skapa nya relationer, gemenskap, minnen och livskvalitet. Det kan t ex handla om att komma ut till stadens parker, uppleva vårens grönska, höra fåglarnas kvitter, åka förbi ungdomens kvarter, stanna till vid ett kafé eller bara få känna vinden i håret.

Här i Helsingborgs rödakorskrets startade vi verksamheten 2018. Idag är vi ca 20 frivilliga cykelpiloter som med tre taxicyklar betjänar ett flertal vårdboenden och även hemmaboende i behov av att komma ut. 

Vår nuvarande frivilligledare avser flytta utomlands och vi behöver därför rekrytera en ersättare. Detta frivilliguppdrag är engagerande och ansvarsfullt och samtidigt mycket stimulerande och givande. Vi söker dig som är utåtriktad, social, generös, ambitiös och målmedveten. Din roll är huvudsakligen att planera och leda verksamheten. Självklart kan du även själv cykla en tur med passagerare från något boende då och då.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • samråd med kretsstyrelse planera och utveckla verksamheten utifrån de lokala behoven. 
 • identifiera behov av frivilliga och därmed rekrytera och introducera nya frivilliga i verksamheten. 
 • säkerställa att frivilliga har kunskap om grundprinciper och värdegrund. 
 • säkerställa att frivilliga har gått de utbildningar som krävs för uppdraget. 
 • säkerställa att frivilliga skriver under överenskommelse och tystnadsförsäkran. 
 • hantera utdrag från belastningsregister i de verksamheter som kräver det. 
 • säkerställa att frivilliga har det stöd som krävs för uppdraget, både praktiskt och psykosocialt.  
 • hantera svåra samtal som kan uppstå med enskild eller i grupp. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  
 • skriva, uppdatera dokument för rutiner och arbetsbeskrivningar.
 • följa upp verksamheten med statistik.
 • hålla dialog med samverkanspartner i Helsingborg.

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • i samråd med kretsstyrelsen och verksamhetens karaktär identifiera omfattningen för uppdraget. 
 • planera och genomföra rekryteringsinsatser. 
 • terminsvis planera för verksamhetsträffar och frivilligvård. 
 • kontinuerligt genomföra uppföljningssamtal samt avslutningssamtal med frivilliga som avslutar sitt uppdrag.  
 • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsstyrelse.  

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • ha förmåga att planera, leda och organisera. 
 • skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen. 
 • ha ett coachande förhållningsätt.  

 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Marianne Gustafsson

042-188490
marianne.gustafsson@redcross.se


Ansök