Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Utbildare Att mötas i vardag och kris Online

Plats: - Ospecificerad plats -

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som utbildare i Att mötas i vardag och kris utbildar du i en av Svenska Röda Korsets utbildningar som är rekommenderade för alla, både frivilliga, förtroendevalda och anställda.

Kursen Att mötas i vardag och kris är, precis som det låter, en viktig kurs för vardagsverksamheten och är samtidigt en del i Svenska Röda Korsets krisberedskap. Uppdraget innebär att planera och genomföra kurser utifrån gällande kursplaner och Svenska Röda Korsets riktlinjer för lärande. Målgruppen för utbildningarna är Röda Korsets medlemmar, frivilliga och förtroendevalda.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:

 • Planera och genomföra kursen Att mötas i vardag och kris, online alternativt fysiskt på plats. Det kan innebära kurser utanför hemkommunen, ibland över hela landet. (Just nu under pandemin håller vi endast kurser online).
 • Delta på de kurser som krävs för uppdraget, samt träffar och fortbildning.
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Omfattning  

Du åtar dig att:

 • Planera och genomföra minst 2 kurser per termin, gärna fler.
 • Delta i utbildning för att bli utbildare. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
 • Det är till fördel om du kan hålla utbildningar både dag- och framför allt kvällstid.
 • Uppdraget görs på frivillig basis, ersättning utgår för resekostnader i samband med kurser och träffar.
 • Arvode enligt avtal.
 • Svenska Röda Korset står för utbildarens utbildningskostnader, dock inte ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

 • Tillgång till dator och känna dig bekväm med att arbeta digitalt.
 • Kunna utbilda på svenska, kan du fler språk är det meriterande.
 • Ha kunskap och erfarenhet av att leda vuxna i lärande.
 • Förmåga att organisera och planera.
 • Förmåga att motivera och engagera andra.
 • Erfarenhet av att stå inför och arbeta med grupper.
 • God samarbetsförmåga.
 • Förmåga att sätta gränser och hantera skilda uppfattningar.

Därutöver ser vi gärna att du:

 • Har kunskaper om/erfarenhet av olika kulturer, språk, funktionsvariationer etc.
 • Har förmåga att utmana stereotyper, normer och föreställningar
 • Är trygg som person och van vid att hantera svåra ämnen.
 • Är lyhörd och flexibel.
 • Är ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt.
 • Har förmåga att ta emot och ge feedback.
 • Har ett aktivt engagemang och ställningstagande för Röda Korsets värderingar.
 • Har engagemang och tid för uppgiften.

Erfarenhet inom området är meriterande.

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper:  

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Åsa Vennberg


asa.vennberg@redcross.se


Ansök