Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Utbildare i första hjälpen, Fysiskt och Online

Plats: - Ospecificerad plats -

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som utbildare i Första hjälpen lär du människor att rädda liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta. Röda Korset är världsledande inom första hjälpen och utbildar varje år flera tusen människor i de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. 

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas: 

 • hålla första hjälpen-kurser, online (och fysiskt när omständigheterna tillåter).
 • delta på gemensamma träffar för utbildare.
 • delta i utbildning för ditt uppdrag och gå webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • genomföra minst 15 kurser under vår- och höstmånaderna. 
 • det är till fördel om du kan hålla utbildningar både dag- och framför allt kvällstid.
 • vi ser gärna att du lär dig att hålla kurser både fysiskt och online.

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • kunna bära materiel samt kunna ligga på knä för att genomföra olika moment. 
 • ha körkort och tillgång till bil (för att hålla fysiska kurser).
 • kunna utbilda på svenska men om du även kan fler språk så är det meriterande. 

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • har erfarenhet från första hjälpen eller pedagogiskt arbete, dock inget krav.
 • gärna känner dig bekväm med att delta i digitala möten och använda digitala verktyg.

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Klas Gunnarsson


klas.gunnarsson@redcross.se


Ansök