På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Verksamhetsledare för Språkverkstan i Stockholm sökes!

Plats: Stockholm

Bakgrund

Folkrättskretsen i Stockholm är en lokalförening inom Svenska Röda Korset. En av våra verksamheter, Språkverkstan, erbjuder klassrumsbaserad svenskundervisning för migranter som vill utveckla sina språkkunskaper. Språkverkstan handlar inte bara om språkträning – det är också en mötesplats dit deltagarna kommer för att umgås och knyta nya nätverk. Vi söker nu en verksamhetsledare vars uppdrag är att samordna och ha ett övergripande ansvar för verksamheten. 

Här kan du läsa mer om verksamheten Språkverkstan 

Här kan du se en liten film om verksamheten Språkverkstan

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom vår verksamhet Språkverkstan bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter.

Uppdragsbeskrivning 

I uppdraget som verksamhetsledare har du ansvar för ett antal frivilligledare, som i sin tur ansvarar för verksamhetens frivilliga. I uppdraget ingår att: 

 • Ansvara för rekrytering av språktränare och frivilligledare.
 • Ansvara för information till nya språktränare.
 • Vara sammankallande till regelbundna friviligledarmöten.
 • Ansvara för utdelning av nycklar till frivilligledare 
 • Ansvara för insamling vid terminsslut av nycklar till kursrum.
 • Ansvara för att det finns ett uppdaterat språktränarregister.
 • Ansvara för att det finns ett uppdaterat vikariespråktränarregister.
 • Vara kontaktperson mellan Folkrättskretsens styrelse och verksamheten.
 • Ha huvudansvar för inköp av papper till kopiator och annat material.
 • Aktivt söka efter metoder för att göra verksamheten så givande som möjligt för frivilliga och deltagare. Detta kan exempelvis ske genom dialog med andra liknande verksamheter.  
 • Sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. 

Omfattning

Uppdragets omfattning varierar i tid, men i genomsnitt åtar du dig att kunna lägga minst två timmar per vecka. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Vi ser gärna att du: 

 • har erfarenhet av ledarskap i någon form
 • pedagogisk och kommunikativ förmåga 
 • förmåga att organisera, strukturera och planera 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom 
 • är nyfiken, lyhörd och flexibel 
 • är kreativ 

Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Tove Kopperdal
Styrelseledamot

info@folkrattskretsen.se


Ansök