Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hjälp till dig som behöver stöd och samtal

De flesta behöver någon att prata med när vi möter svåra situationer i livet. Vi erbjuder anhörigstöd till dig som vårdar någon i din närhet.
De flesta behöver någon att prata med när vi möter svåra situationer i livet. Vi erbjuder anhörigstöd till dig som vårdar någon i din närhet.
Infoservice

Har du frågor?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

För att stärka dig som anhörig i din roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra människor i liknande situation, erbjuder vi anhörigstöd. Ofta ges stödet i nära samarbete med kommuner och andra aktörer.

Den vanligaste formen av stöd är anhörigcirklar där vi träffas regelbundet i en sluten grupp med ledare. Det kan också handla om anhörigcaféer, utflykter, föreläsningar, temadagar eller andra aktiviteter.