Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Juridiskt ombud i asylärenden

Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.
Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.
Kontakta oss

Har du frågor om asyl?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och att alla som söker asyl ska behandlas humant.

Vi kan, i vissa särskilda fall och under vissa omständigheter, driva enskilda juridiska ärenden efter avslutad asylprocess, så kallade verkställighetshinder.

Vi prioriterar ärenden

  • Där våra jurister bedömer att de kan göra skillnad
  • Som skulle kunna leda till förändrad praxis
  • Där det finns mycket starka humanitära skäl (undantagsfall).

Om uppdraget gäller en särskild person, arbetar vi endast på uppdrag av den personen.

Adnan pratar i telefon.
Rådgivning om asyl

Vi ger neutral information om vilka regler som gäller och råd i enskilda ärenden.

Läs mer
Man håller barn i famnen
Stöd till återvändande

Vi ger neutral information och råd i enskilda ärenden. Vi kan i vissa fall även ge praktiskt stöd vid ett återvändande.

Läs mer
Händer. Stöd i kris.
Krisstöd

En akut krissituation så som en olycka eller en svår händelse innebär för de flesta människor stort lidande och ibland extrem stress. Krisstöd är ett psykologiskt stöd och en del av vår krisberedskap.

Läs mer