Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Rådgivning om asyl

Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.
Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.
Kontakta oss

Har du frågor om asyl?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och att alla som söker asyl ska behandlas humant.

Som ett komplement till myndigheter ger vi neutral information om vilka regler som gäller och vad som kan vara bra för dig att tänka på i ditt ärende. Vi kan ge information om:

 • Reglerna enligt svensk och internationell lagstiftning.
 • Hur asylprocessen går till.
 • Vilka alternativ som finns efter avslutad asylprocess.

Om uppdraget gäller en särskild person, arbetar vi endast på uppdrag av den personen.

Information vi behöver från dig

När du kontaktar oss behöver du kunna berätta:

 • Har personen sökt asyl?
 • Är det ett så kallat Dublin-ärende?
 • Vem är det som söker (man, kvinna, ensamkommande barn eller familj)?
 • Var i processen befinner sig den asylsökande?
 • Vilket land kommer den asylsökande ifrån?
 • Vilka asylskäl åberopas?
 • Finns det ett offentligt biträde?
 • Vilken hjälp önskas av Svenska Röda Korset? Om Migrationsverket/migrationsdomstolen har avslagit ansökan: Vilket datum avslogs ansökan?
 • Har beslutet överklagats?
 • Finns det nya omständigheter eller asylskäl som inte tidigare åberopats?

Asylprocessen kan ta lång tid. Här kan du se vad vi har för aktiviteter som du kan vara med på under tiden du väntar på svar på din ansökan. 

Man kramar om sin dotter .
Juridiskt ombud i asylärenden

Våra jurister kan efter avslutad asylprocess och under vissa förutsättningar agera ombud i enskilda juridiska ärenden.

Läs mer
Man håller barn i famnen
Stöd till återvändande

Vi ger neutral information och råd i enskilda ärenden. Vi kan i vissa fall även ge praktiskt stöd vid ett återvändande.

Läs mer
Psykologisk första hjälpen i Ljusdal
Krisstöd

Krisstöd – psykologiskt stöd och del av vår krisberedskap. Det kan rädda liv i akuta situationer och ge kraft på lång sikt.

Krisstöd