Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

ICRC återställer familjelänkar mellan fångar och deras släktingar genom att organisera familjebesök.

Stöd till häktade och intagna på anstalter

Frihetsberövade hör till en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. De befinner sig i slutna miljöer och är ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt. Vi erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter för att stärka frihetsberövades psykiska hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande.
Frihetsberövade hör till en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. De befinner sig i slutna miljöer och är ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt. Vi erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter för att stärka frihetsberövades psykiska hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande.

Alla som sitter frihetsberövade är inte lika, men alla har under kortare eller längre tid fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Det innebär för de flesta stor påfrestning och funderingar över sin egen livssituation, familj och framtid.

Vi samarbetar med Kriminalvården för att göra tiden som frihetsberövad mindre tung och övergången till friheten lättare. Vi besöker i första hand häktade med restriktioner, vilket betyder att besök inte är tillåtna förutom från några få organisationer, däribland Svenska Röda Korset.

Hitta stöd på din ort