Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Migrationsrådgivning gällande Afghanistan

För dig som har familj eller annan anknytning till Afghanistan. Här kan du läsa frågor och svar om familjeåterförening, efterforskning och asyl.
För dig som har familj eller annan anknytning till Afghanistan. Här kan du läsa frågor och svar om familjeåterförening, efterforskning och asyl.

Vi uppmanar dig som idag är i kontakt med dina anhöriga i Afghanistan att ha uppdaterad information om var dina familjemedlemmar befinner sig, samt att ni har varandras kontaktuppgifter för telefon, mail och sociala medier. Då blir det enklare för er att återetablera kontakten exempelvis om internet eller telefonnätet slutar att fungera eller begränsas under en längre tid.

 

Min familj är kvar i Afghanistan. Kan Röda Korset hjälpa dem att ta sig till Sverige? 

 • Svenska Röda Korset kan inte hämta personer från Afghanistan eller föra personer över gränser till närliggande länder. 

Min familj är kvar i Afghanistan. Kan Röda Korset hjälpa dem att ta sig till flygplatsen i Kabul? 

 • Svenska Röda Korset kan inte bistå/underlätta med eskort till och från flygplatser.  

Jag har förlorat kontakten med mina anhöriga i Afghanistan på grund av nuvarande situation. Kan Röda Korset leta efter dem??

 • Om du har förlorat kontakt med nära anhöriga på grund av nuvarande situation i Afghanistan kan du starta ett efterforskningsärende genom att kontakta Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning 020-415 000 (onsdagar 09:00 – 12:00)

Kan min familj i Afghanistan ansöka om familjeåterförening? 

 • Familjemedlemmar som befinner sig utanför Sverige kan som tidigare lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på anknytning, så kallad familjeåterförening. Denna process försvåras givetvis praktiskt av situationen i Afghanistan (ingen representation i landet/svårigheter att ta sig till grannländer) men det finns alltså inget ”juridiskt” som hindrar att en ansökan görs, exempelvis genom att den anhöriga i Sverige, med hjälp av fullmakt, startar en ansökan genom Migrationsverkets webbansökan.   

Jag har ett pågående efterforskningsärende i Afghanistan. Vad händer nu?

Röda Korsets arbete med att söka efter saknade familjemedlemmar fortgår i Afghanistan.

 • Vi arbetar vidare med pågående efterforskningsärenden som inte rör fängslade personer. Räkna dock med längre handläggningstider.
 • Pågående efterforskningsärenden som rör fängslade personer är pausade eftersom ICRC för närvarande ej har tillträde till fängelser i Afghanistan.

Kan jag söka asyl i Sverige från Afghanistan?

Jag är afghansk medborgare och befinner mig i Sverige med gällande utvisningsbeslut. Kommer jag att utvisas till Afghanistan? 

 • Migrationsverket har bestämt att ha verkställighetsstopp till Afghanistan. Detta betyder att Migrationsverket inte genomför några utvisningar till Afghanistan just nu. Beslutet gäller tills vidare. Att Migrationsverket inte utvisar någon till Afghanistan betyder dock inte att de personerna får uppehållstillstånd. Det betyder inte heller att de automatiskt får dagersättning (LMA) igen utan detta måste ansökas om. 

Jag har ett avvisningsbeslut. Kan jag få dagersättning/LMA? 

 • För att personer med av-/utvisningsbeslut ska kunna få dagersättning (LMA) måste de först få ett beslut från Migrationsverket om så kallad inhibition. Inhibition betyder att beslutet om av-/utvisning inte kan/får verkställas tills vidare. För att få ett sådant beslut måste du kontakta Migrationsverket och ansöka om ”inhibition” på grund av det verkställighetsstopp som alltså råder. Det finns ingen särskild blankett för detta utan du får alltså skriva att du ansöker om inhibition och sedan skicka detta till Migrationsverket.  

Jag har fått beslut om inhibition. Hur får jag dagersättning? 

 • Du som får ett beslut om inhibition kan sedan ansöka om dagersättning/LMA hos Migrationsverket igen. Detta gör du genom att uppsöka din närmaste mottagningsenhet där du kan lämna in en ansökan om bistånd. Alltså; ansökan om inhibition görs på ”distans” medan ansökan om LMA görs genom besök på mottagningsenhet. Om du ska besöka Migrationsverket måste du i vissa fall boka tid först.
 • Vissa grupper kommer dock inte, trots eventuella beslut om inhibition, att beviljas återinträde i LMA. Detta gäller personer som tidigare har lämnat Sverige och sedan återvänt igen (exempelvis personer som tagit sig till ett annat EU-land och sedan återförts till Sverige enligt den så kallade Dublinförordningen). För dessa personer finns ingen rätt till ersättning enligt LMA trots inhibition utan för dessa krävs att man först beviljas en ny prövning av sitt asylärende. Detsamma gäller också för de personer som tidigare haft uppehållstillstånd på grund av studier eller arbete men nu befinner sig utan tillstånd i landet, dvs utanför mottagningssystemet. Här kan alltså ungdomar som tidigare haft uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen (men som inte fått förlängt tillstånd) falla in.  
 • Viktigt att veta är dock att Migrationsverket alltid gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och att enskilda därför först får ansöka om inhibition och efter positivt beslut från Migrationsverket ansöka om LMA. Utfaller det senare beslutet negativt, dvs. att den enskilde nekas återinträde i LMA, är det ett beslut som går att överklaga.  

Om jag inte får LMA kan jag då ansöka om bistånd från Socialtjänsten?

 • I de fall dagersättning/LMA inte beviljas är det möjligt att ansöka om nödbistånd från Socialtjänsten. Socialtjänsten gör en bedömning i varje enskilt fall och kommunerna har olika rutiner och regler för till vem och i vilka situationer som de beviljar nödbistånd.

Ska jag ansöka om verkställighetshinder baserat på situationen i Afghanistan 

 • I nuläget är vår rekommendation att enskilda väntar med detta och i stället först ansöker om inhibition. Anledningen till detta är att Migrationsverket inte tar ställning till frågan om inhibition om de får in en ansökan om verkställighetshinder. Och får du inget beslut om inhibition kan du inte heller få tillbaka rätten till LMA (om du inte först beviljas en ny prövning av Migrationsverket).  
 • Och kanske ännu viktigare så finns det skäl att invänta Migrationsverkets förväntade riktlinjer/rättsliga ställningstagande angående Afghanistan så man bättre vet hur Migrationsverket ser på situationen och vilka grunder som kan aktualisera ett uppehållstillstånd (dvs. om enskilda – utifrån nuvarande situation – också kan beviljas flyktingstatus, vilket i sig innebär ett längre uppehållstillstånd än det som man får p.g.a. generella säkerhetsläget i landet).  

Går det fortfarande att boka familjeåterföreningsresor från Afghanistan?

 • För närvarande är alla resor från Afghanistan inställda på grund av nuvarande situation.
 • Du som har ett pågående reseärende: kontakta Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning 020-415 000 (onsdagar 09:00 – 12:00) för mer information.

Vad gör Röda Halvmånen och Röda Korset på plats i Afghanistan?

Var hittar jag mer information om Afghanistan?

Kontakta oss

Rådgivning för frågor om migration

Vi ger råd i asylärenden, om familjeåterförening och efterforskning av saknade anhöriga. Öppet onsdagar kl. 09–12.