Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Råd till dig som har anhöriga i Turkiet och Syrien

Läget är kritiskt efter jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien. Här samlar vi information till dig som har anhöriga i det drabbade området. 
Läget är kritiskt efter jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien. Här samlar vi information till dig som har anhöriga i det drabbade området. 

Har du förlorat kontakt med anhöriga efter jordbävningarna?

Uppdatering (2023-02-27) gällande möjligheten att efterforska saknade anhöriga i Turkiet
På plats pågår dialog med myndigheter gällande hur familjer kan anmäla saknade anhöriga eller anhöriga som antas vara omkomna till följd av jorbävningarna.

Den Turkiska myndigheten Ministry of Family and Social Services ger skydd och ansvarar för barn som har räddats eller hänvisats till sjukhus. Turkiska Röda Halvmånens efterforskningsverksamhet arbetar nära denna myndighet för att efterforska saknade barn. 

Turkiska Röda Halvmånen tar nu emot efterforskningsförfrågningar.  Om du har en saknad anhörig som en följd av jordbävningarna kan du kontakta Svenska Röda Korset här.

 

Uppdatering (2023-03-02) gällande möjligheten att efterforska saknade anhöriga i Syrien
Tusentals människor har lämnat sina hem och bor tillfälligt hos släkt, vänner eller i organiserade boenden. Telefoni och internet fungerar igen som innan jordbävningen. 

Syriska rödahalvmånen är aktiva i sökandet efter saknade i Aleppo, Hama, Lattakia och Tartous. Nordvästra Syrien är ej tillgängligt på grund av pågående konflikt.  

Om du har en saknad anhörig i ett av dessa fyra områden och har släktingar i Syrien som kan kontakta Syriska Röda Halvmånen eller Internationella rödakorskommittén i Syrien rekommenderas detta i första hand för att öppna ett efterforskningsärende. Om detta inte är möjligt kan du kontakta Svenska Röda Korset här.  Du behöver kunna lämna kompletta personuppgifter om saknade personer samt senast känd adress och om möjligt fotografier.  

Det här kan du göra nu

Vi uppmanar dig som idag är i kontakt med dina anhöriga i Turkiet och Syrien eller i grannländer att ha uppdaterad information om var dina familjemedlemmar befinner sig och vart de planerar att förflytta sig, samt att ni har varandras kontaktuppgifter för telefon, mejl och sociala medier, gärna sparade på flera ställen. Då blir det enklare för er att återetablera kontakten exempelvis om internet eller telefonnätet slutar att fungera eller begränsas under en längre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning har drabbat Syrien och Turkiet.
Jordbävning i Turkiet och Syrien – hjälpen gör skillnad

Förödelsen är stor efter de stora jordskalven och vi finns på plats för att rädda liv.

Hjälp oss rädda liv
Känner du oro och ångest?

Här kan du få stöd om du mår dåligt. Läs mer om oro, ångest och sorg.

Råd kring psykisk hälsa