Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Så här letar vi efter saknade anhöriga

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

Röda Korset eller Röda Halvmånen letar efter anhöriga på olika sätt, exempelvis genom att:

  • Börja med att uppsöka den senaste kända adressen som lämnats till oss. På plats kontaktas grannar, lokala präster, imamer eller byäldste för att få information om vad som hänt. Ibland visas foton på personen vi söker eller på den som söker efter en anhörig.
  • Leta efter anhöriga i register som vi delar med flera europeiska rödakorsföreningar. Om anhöriga har varit i kontakt med Röda Korset kan vi se det där.
  • Använda olika sidor på internet.
  • Sätta upp affischer med fotografier på strategiska platser.

Det är viktigt att tänka på att efterforskning aldrig kan ske i hemlighet utan kan väcka uppmärksamhet i lokalsamhället. När vi letar efter anhöriga bärs alltid Röda Korsets eller Röda halvmånens skyddsemblem synligt på fordon och kläder. Landets geografi, kultur och säkerhetspolitiska läge avgör om det är möjligt för oss att leta.

Här kan du se en film om Svenska Röda Korsets efterforskningsarbete.

ICRC erbjuder gratis telefonsamtal till migranter och flyktingar så de kan ringa sina familjer.
Kontakta oss för råd och hjälp med efterforskning

Genom att förbereda dig innan du kontaktar oss går processen snabbare. Här kan du läsa om vilken information vi behöver från dig.

Läs mer
Verktyg för familjeåterförening i Cox's Bazar.
Intyg om fångenskap

Krigsfångar, politiska fångar eller andra fängslade kan få ett intyg som bekräftar detta.

Läs mer
Ensamkommande spelar volleyboll.
Efterforskning för ensamkommande barn

Vi letar efter familjer till ensamkommande barn endast på begäran av det ensamkommande barnet.

Läs mer
Barn i flyktingläger i Afghanistan
Söker du efter anhöriga i Afghanistan?

Det här behövs för att kunna efterforska i Afghanistan.

Läs mer
Barn på hälsoklinik i Somaliland
Söker du efter anhöriga i Somalia?

Det här behövs för att kunna söka efter somalier, oavsett i vilket land det sker.

Läs mer