Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ett barn får hjälp att skriva ett Rödakorsmeddelande.

Så här letar vi efter saknade anhöriga

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Ring oss på 020-415 000

Öppettider

Tisdag, onsdag, torsdag kl.09.30–12.00.
Onsdag kl.15.00–17.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Övriga frågor

Mejla oss på info@redcross.se eller ring oss på 0771-19 95 00 alla vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Röda Korset eller Röda Halvmånen letar efter anhöriga på olika sätt, exempelvis genom att:

  • Börja med att uppsöka den senaste kända adressen som lämnats till oss. På plats kontaktas grannar, lokala präster, imamer eller byäldste för att få information om vad som hänt. Ibland visas foton på personen vi söker eller på den som söker efter en anhörig.
  • Leta efter anhöriga i register som vi delar med flera europeiska rödakorsföreningar. Om anhöriga har varit i kontakt med Röda Korset kan vi se det där.
  • Få namn på både den som söker och de som eftersöks uppläst i radio (BBC Somalia).
  • Använda olika sidor på internet.
  • Sätta upp posters med foto på strategiska platser.
  • Överlämna Rödakorsmeddelanden – ett kort brev som kan skickas till anhöriga genom vårt globala nätverk när vanlig postgång inte fungerar. Brevet är personligt från en familjemedlem till en annan och får inte innehålla politiska, militära eller religiösa budskap. Brevet kan komma att läsas av myndigheter.

Det är viktigt att tänka på att efterforskning aldrig sker i hemlighet utan väcker uppmärksamhet i lokalsamhället. När vi letar efter anhöriga bärs alltid Röda Korsets eller Röda halvmånens skyddsemblem synligt på fordon och kläder. Landets geografi, kultur och säkerhetspolitiska läge avgör om det är möjligt för oss att leta.