Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korset kan ge stöd i processen för familjeåterförening.

Juridiskt ombud familjeåterförening

Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har alla människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har alla människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Har du frågor om familjeåterförening?

Ring 020-415 000

Öppettider

Tisdag, onsdag, torsdag kl.09.30–12.00.
Onsdag kl.15.00–17.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Övriga frågor

Mejla oss på info@redcross.se eller ring 0771-19 95 00 alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Vi kan, i vissa särskilda fall och under vissa omständigheter, driva enskilda juridiska ärenden.

Vi prioriterar ärenden

  • som gäller barnfamiljer
  • där våra jurister bedömer att de kan göra skillnad
  • som skulle kunna leda till förändrad praxis
  • där det finns mycket starka humanitära skäl (undantagsfall).

Alla faktorer behöver inte vara uppfyllda men en förutsättning är att familjen har separerats på grund av krig, konflikt eller katastrof.