Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Rådgivning om familjeåterförening

Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Kontakta oss

Har du frågor om familjeåterförening?

Onsdag kl.09.00–12.00.

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

Information vi ger dig

För att vägleda dig i processen för att återförenas med din familj ger vi information om:

 • Reglerna enligt utlänningslagen.
 • Hur processen går till.
 • Vilka svenska ambassader och konsulat som tar emot ansökningar gällande uppehållstillstånd grundat på anknytning.
 • Vilka dokument, från Sverige och hemlandet, som du behöver ha med dig när du ansöker.
 • Vilka myndigheter och andra organisationer i Sverige och utomlands som kan kontaktas.
 • Att vi i vissa fall kan hjälpa till med att kontakta myndigheter och andra organisationer i Sverige och utomlands.

Information vi behöver från dig

När du kontaktar oss behöver du kunna berätta:

 • Vilket datum referenspersonen (personen i Sverige) beviljades uppehållstillstånd.
 • Vilken beslutsklass referenspersonen har på Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.
 • Vilka familjemedlemmar som ansöker, eller har ansökt, om uppehållstillstånd grundat på anknytning.
 • Vilken nationalitet familjemedlemmarna har.
 • I vilket land familjemedlemmarna befinner sig.
 • Om giltiga pass finns.
 • Om Migrationsverket, migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen har avslagit ansökan eller överklagande – vilket datum ansökan avslogs och om/när beslutet eller domen har överklagats.