Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Återföreningsresor

Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har alla människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har alla människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Kontakta oss

Har du frågor om familjeåterförening?

Onsdag kl.09.00–12.00.

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Vilka kan få resestöd?

Ekonomiskt och praktiskt stöd (resestöd) erbjuds till familjer som separerats på grund av krig, konflikter, naturkatastrofer eller flykt. Stödet ges till dig som inte har ekonomisk möjlighet att betala resan själv och gör det möjligt för familjen att återförenas så snart som möjligt. Resestöd ges endast om resan ordnas av Röda Korset i samarbete med en resebyrå.  

Stödet avser i första hand större familjer och har en fast så kallad egenavgift. Egenavgiften gäller per familj, oavsett storlek (8 000 kronor om du som söker är vuxen och 6 000 kronor om du som söker är barn). Den betalas innan resan kan genomföras. Resterande kostnad betalar Röda Korset. 
OBS! Om ansökan gäller resa för en till tre personer är det ofta billigare och går snabbare att ordna resan på egen hand. 

 

Detta gäller för att du ska kunna få resestöd

  • Du och din familj ska ha varit etablerad innan flykten.
  • Din familj har fått uppehållstillstånd i Sverige och ingår i den så kallade kärnfamiljen (make/maka/partner och barn samt föräldrar till ensamkommande barn och syskon under 18 år).
  • Du ska ha uppehållstillstånd i Sverige som inte är utfärdat längre än fem år tillbaka och du är inte svensk medborgare.
  • Dina familjemedlemmar ska resa från ett land utanför Europa eller från Turkiet.
  • Du har inte ekonomisk möjlighet att betala för dina anhörigas resa till Sverige.
  • Du har sökt och fått avslag på ekonomiskt bidrag från andra möjliga bidragsgivare.
  • Om du är vuxen och har beviljats flyktingförklaring ska du ha sökt resebidrag från Migrationsverket. Du måste skicka med ett skriftligt avslag i din ansökan.
  • Om du är minderårig ska du ha sökt ekonomiskt bidrag för resan från din kommun. Du måste skicka med ett skriftligt avslag i din ansökan.

Om du inte kan få stöd av oss, men din familj behöver hjälp med resan, som exempelvis vid mellanlandning och vid avreseort, kan du själv kontakta Organization for Migration IOM för att få hjälp med detta. Du betalar själv biljetten och en serviceavgift. När din familj består av mellan en till tre personer kan det vara billigare och snabbare än att gå via Röda Korset.

Sök resestöd