Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Flicka i bil på väg till återförening, med hjälp av Röda Korset

Återföreningsresor

Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har alla människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Enligt Folkrätten har alla människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.
Har du frågor om familjeåterförening?

Ring 020-415 000

Öppettider

Tisdag, onsdag, torsdag kl.09.30–12.00.
Onsdag kl.15.00–17.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Övriga frågor

Mejla oss på info@redcross.se eller ring 0771-19 95 00 alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Vi kan ge ekonomiskt stöd till och rådgivning om resor i samband med familjeåterförening.

Vilka kan få resestöd?

Ekonomiskt stöd (resestöd) erbjuds till familjer som skilts åt på grund av krig, konflikter, naturkatastrofer eller flykt. Stödet ges till dig som inte har ekonomisk möjlighet att betala resan själv och gör det möjligt för familjen att återförenas så snart som möjligt.

Resestöd beviljas endast om resan ordnas av Röda Korset i samarbete med International Organization for Migration (IOM). Resestöd kan inte betalas ut i efterhand.

Stödet avser i första hand större familjer och har en fast så kallad egenavgift. Egenavgiften gäller per familj (12 000 kronor om du som söker är vuxen och 9 000 kronor om du som söker är barn) och betalas innan resan kan genomföras. Avgiften är oberoende av hur många som reser. Om ansökan gäller resa för en till tre personer är det ofta billigare och går snabbare att ordna resan på egen hand.

Handläggningstiden från en komplett inskickad ansökan till att familjen är i Sverige är cirka två till tre månader. Det kan tillkomma faktorer som fördröjer resan, som vi eller IOM inte kan påverka, så som när egenavgiften betalas in eller om familjen behöver utresevisum eller liknande.

Med anledning av minskade anslag för ekonomiskt bidrag hos Migrationsverket gäller nya förutsättningar för ansökningar inkomna från och med 1 juni 2019.

Detta gäller för att du ska kunna få resestöd

 • Du och din familj ska ha varit etablerad innan flykten.
 • Din ansökan ska gälla din kärnfamilj (make/maka/partner och barn samt föräldrar till ensamkommande barn och syskon under 18 år) som fått uppehållstillstånd i Sverige.
 • Du ska ha uppehållstillstånd i Sverige som inte är utfärdat längre än fem år tillbaka och inte vara svensk medborgare.
 • Dina familjemedlemmar ska resa från ett land utanför Europa eller från Turkiet.
 • Du har inte ekonomisk möjlighet att betala för dina anhörigas resa till Sverige.
 • Du har sökt och fått avslag på ekonomiskt bidrag från andra möjliga bidragsgivare.
 • Om du har beviljats flyktingförklaring ska du ha sökt resebidrag från Migrationsverket. Du måste skicka med ett skriftligt avslag i din ansökan.
 • Om du är minderårig ska du ha sökt ekonomiskt bidrag för resan från din kommun. Du måste skicka med ett skriftligt avslag i din ansökan.

Vid ansökan om resestöd ska detta skickas

Alla:

 • Ansökan
 • Underskriven samtyckesblankett av behandling av personuppgifter enligt GDPR
 • Ditt beslut om uppehållstillstånd där Migrationsverkets beslutsklass framgår (inte uppehållstillståndskortet).
 • Alla dina familjemedlemmars beslut om uppehållstillstånd där Migrationsverkets beslutsklass framgår (inte uppehållstillståndskorten).
 • Kopia av ditt ID-kort.

Om sökande är ett ensamkommande barn ska du som är god man/särskild förordnad vårdnadshavare bifoga:

 • Ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen gällande ekonomiskt bistånd för familjemedlemmarnas resa till Sverige.
 • Ansökan skall undertecknas av dig och en kopia av ditt förordnande ska bifogas.
 • Kopia på ditt ID-kort.

Om du i ditt beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket har flyktingstatus med beslutsklass AF ska du bifoga:

Hur processen för resestöd går till

Om du inte kan få stöd av oss, men din familj behöver hjälp med resan, som exempelvis vid mellanlandning och vid avreseort, kan du själv kontakta Organization for Migration IOM för att få hjälp med detta. Du betalar själv biljetten och en serviceavgift. När din familj består av mellan en till tre personer kan det vara billigare och snabbare än att gå via Röda Korset.