Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Fler får nu möjlighet att ansöka om familjeåterförening

Den tillfälliga utlänningslagen förlängs. De nya reglerna gör att även anhöriga till personer som fått status som alternativt skyddsbehövande kan ansöka om familjeåterförening. Men det är kort om tid att söka för att slippa försörjningskravet. Reglerna börjar gälla den 20 juli. Här reder vi ut vad som gäller.
Den tillfälliga utlänningslagen förlängs. De nya reglerna gör att även anhöriga till personer som fått status som alternativt skyddsbehövande kan ansöka om familjeåterförening. Men det är kort om tid att söka för att slippa försörjningskravet. Reglerna börjar gälla den 20 juli. Här reder vi ut vad som gäller.

Vilka är de viktigaste förändringarna i lagen? 

Tidigare kunde bara anhöriga till personer med flyktingstatus ansöka om familjeåterförening. Nu kan även anhöriga till personer som fått status som alternativt skyddsbehövande göra detDet är viktigt att ansöka om familjeåterförening i tid för att personen i Sverige ska slippa drabbas av försörjningskravet.  

Vad är försörjningskrav? 

Försörjningskravet innebär att familjemedlemmen i Sverige ska ha ett jobb i minst ett år som räcker för att försörja honom eller henne men också alla familjemedlemmar som vill komma till Sverige. Familjemedlemmen i Sverige ska också ha en tillräckligt stor bostad för sig själv och alla familjemedlemmar som vill komma hit. 

När ska du ansöka om familjeåterförening för att slippa drabbas av försörjningskravet? 

Det är olika regler beroende på när familjemedlemmen i Sverige ansökt om asyl och vilken status eller uppehållstillstånd som den personen fått.  

  • För dig som har en familjemedlem i Sverige som har sökt asyl efter den 24 november 2015 och som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande senast den 19 juli 2019: Då skulle ansökan om familjeåterförening ha gjorts under perioden 20 juli – 19 oktober 2019. Den tidsfristen har alltså nu passerat.
  • För dig som har en familjemedlem i Sverige som får tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande den 20 juli 2019 eller efter det: Då ska ansökan om familjeåterförening ska lämnas in inom 3 månader från att familjemedlemmen i Sverige fått sin status som alternativt skyddsbehövande. 
  • Reglerna för familjeåterförening för personer som fått flyktingstatus har inte ändrats. För dig som har en familjemedlem i Sverige som får status som flykting gäller fortfarande att ansökan om familjeåterförening ska lämnas in inom tre månader från att personen fått sitt uppehållstillstånd, för att slippa drabbas av försörjningskrav. 

Från när börjar ansökningstiden om 3 månader räknas? 

Det beror på när du fått ditt beslut eller din dom. Är det fram till och med den 19 juli börjar tiden räknas från den 20 juli. Är det efter den 19 juli börjar tiden räknas från det datum som står på beslutet eller domen där familjemedlemmen i Sverige beviljades uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Det är inte det datum då asylbeslutet eller domen delges familjemedlemmen i Sverige som gäller 

Försörjningskraven är höga. Därför är det viktigt att informationen sprids om de olika reglerna för när ansökan om familjeåterförening ska komma in.  

Vilka familjemedlemmar kan ansöka om familjeåterförening enligt de nya reglerna? 

De som kan söka är kärnfamilj till den som sökt asyl efter den 24 november 2015 och fått status som alternativt skyddsbehövande. Till kärnfamiljen räknas make/maka, barn under 18 år samt föräldrar till ensamkommande barn under 18 år.

Precis som tidigare kan även andra familjemedlemmar än kärnfamilj ansöka om familjeåterförening men risken för avslag är stor. Läs mer på Migrationsverkets hemsida. 

Reglerna för familjeåterförening för personer som fått flyktingstatus har inte ändrats.  

Vad behövs för att ansöka? 

Information om hur det går till att ansöka finns på Migrationsverkets hemsida. Den som söker ska som huvudregel ha pass och andra handlingar som visar på släktskap, äktenskap eller liknande. 

Det ska också vara så att myndigheterna tycker att det är troligt att familjemedlemmen i Sverige kan få permanent uppehållstillstånd när hans eller hennes tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Det anses troligt att familjemedlemmen kan få permanent uppehållstillstånd om han eller hon, när ansökan om familjeåterförening prövas, fortfarande anses ha skyddsskäl. Myndigheterna tittar också på om familjemedlemmen i Sverige har ett arbete som kan grunda permanent uppehållstillstånd