Kläder som hänger på en klädstång.

Bli partner inom hållbar konsumtion

Bli partner inom hållbar konsumtion

Att bidra till en mer hållbar konsumtion har länge präglat Röda Korsets arbete – och idag finns det många möjligheter för företag att göra gott för såväl människa som miljö.

På Röda Korset definierar vi begreppet "hållbar utveckling" som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillgodose sina. När vi grundade vår första second hand-butik 1986 var hållbarhetstanken själva affärsidén. Idag, 250 butiker senare, är hållbarheten fortfarande lika bärande. 

Intäkterna från det som säljs i Röda Korsets second hand-butiker och caféer och går till våra insatser för ett hållbart samhälle både nationellt och internationellt.

Bidra som ett led i det egna hållbarhetsarbetet

Genom att bli företagspartner till Röda Korset inom hållbar konsumtion, kan företag bidra på olika sätt:

  • Finansiella bidrag för utveckling.
  • Donationer av kläder och produkter till Röda Korsets second hand-butiker.
  • Donationer av livsmedel till Röda Korsets caféer och mötesplatser.
  • Bidra med expertis inom exempelvis logistik och försäljning.
  • Andra sätt som t ex upplåta en lokal till butiksförsäljning eller varuinsamling. 

Partnerskapet ger dessutom möjligheten till medarbetarengagemang inom vår second hand-verksamhet som volontärskap eller klädinsamling och seminarier inom området hållbar konsumtion på arbetsplatsen.

Bli företagspartner till Röda Korset och hjälp oss sprida de humanitära och miljömässigt hållbara fördelarna av en cirkulär konsumtion! 

second hand

Vill ditt företag skänka produkter vid enstaka tillfälle?

Vänd dig direkt till närmsta butik

Hitta butik på din ort

Vill ni samarbeta för en hållbar konsumtion?