Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Regina, mamma till fyra, sköter om en nyligen anlagt trädgårdsland, som hon anlagt tillsammans med övriga i hennes by.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet att bevara jordens ekosystem och livsbärande kraft i ett stabilt klimat och en förutsättning för att uppnå social hållbarhet.
Ekologisk hållbarhet att bevara jordens ekosystem och livsbärande kraft i ett stabilt klimat och en förutsättning för att uppnå social hållbarhet.

För oss innebär det att vi tar klimatansvar, upprätthåller och inte underminerar ekosystemet och förbrukar och tar vara på materiella resurser för att skapa en långsiktigt hållbar varukedja. Detta gör vi genom att tänka mer långsiktigt i våra katastrofinsatser, att hantera textiler och kläder som en värdefull resurs, att resa och konsumera klimatsmart samt att välja rättvise- och miljömärkta produkter.

Vad vill vi uppnå och hur visar vi resultat?

  • Vi jobbar aktivt för att våra katastrofinsatser både lindrar akut nöd och förhindrar framtida lidande genom att vara långsiktigt hållbara.
  • Vi utvecklar ständigt vår återbruksmodell genom att ta ansvar för en hållbar hantering av både textiler och andra varor som hanteras inom ramen för vår second hand-verksamhet.
  • Vi verkar för klimatsmarta val och konsumtion av rättvise- och miljömärkt för att ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.
  • Våra mål kopplade till den ekologiska hållbarheten
  • Textilåtervinning – Alla kretsar inom Svenska Röda Korset som bedriver second hand-försäljning ska använda sig av Röda Korsets återvinningsmodell.
  • Utsläpp av växthusgaser – Minskat koldioxidutsläpp i förhållande till antal anställda (ton CO2 per anställd) med 10 % jämfört med föregående år