Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Handel på gata med färgglada parasoller

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med materiella och mänskliga resurser på lång sikt.
Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med materiella och mänskliga resurser på lång sikt.

För oss innebär det att vi jobbar med vår interna, organisatoriska effektivitet, vi tar etiskt och långsiktigt ansvarstagande gällande vårt kapital, våra investeringar och våra insamlings- och donationsvägar samt arbetar aktivt mot korruption. Ekonomiska resurser är en förutsättning för att kunna utföra vårt uppdrag.

Vad vill vi uppnå och hur visar vi resultat?

  • Vi driver kostnadseffektivitet och transparens genom att utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering av våra verksamheter.
  • Vi har en ansvarsfull förvaltning av Röda Korsets kapital.
  • Vi säkerställer att långsiktigt hållbar finansiering och ökat förtroende planeras och rapporteras under dessa specifika mål.

Våra mål

  • Anti-korruption – Alla medarbetare ska ha genomgått utbildning i organisationens policy och rutiner avseende anti-korruption.
  • Kostnadseffektivitet – Minskad kostnad per medarbetare med fem procent med 2016.

Vi utvecklar kontinuerligt nya sätt att finansiera våra verksamheter. Detta för att vi ska kunna vara en neutral, opartisk och handlingskraftig organisation. Vi får stöd och resurser från en rad olika källor och hur vi allokerar dessa resurser och säkerställer att finansieringen används för det avsedda ändamålet kan du läsa mer om i vår årsredovisning och verksamhetsberättelse.