Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Barn leker med , Dominikanska Republiken.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att de mänskliga rättigheterna är tillgodosedda i ett resilient, inkluderande och fredligt samhälle.
Social hållbarhet innebär att de mänskliga rättigheterna är tillgodosedda i ett resilient, inkluderande och fredligt samhälle.

Mycket av det vi gör i våra verksamheter bidrar till social hållbarhet. Röda Korset spelar en stor roll idag när den sociala utsattheten blir allt större. Våra mötesplatser är öppna för alla. De besöks varje dag av människor som annars skulle varit isolerade.

Vi informerar om asylsökandes och nyanländas rättigheter. Vi ger stöd åt ensamma människor och erbjuder social verksamhet, språkträning, läxhjälp, cykel- och simkurser. Genom vårt föreningsarbete och vår volontärverksamhet attraherar vi intresserade till fortsatt föreningsengagemang, möjligheter att påverka och sociala aktiviteter för att hjälpa andra.

Att som organisation arbeta med den sociala hållbarheten innebär för oss att vi har en trivsam både fysisk och psykosocial arbetsmiljö, att vi satsar på ledarskap och föreningsdemokrati, att vi har ett väl fungerande säkerhetsarbete, tar vårt arbetsgivaransvar samt arbetar aktivt med frågor som rör genus och mångfald.

Vi strävar efter att genom vårt arbete öka respekten för den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. Vi ska vara en aktör som varken diskriminerar eller exkluderar – en öppen, inkluderande och transparant organisation som välkomnar alla som är intresserade och står bakom våra grundprinciper. En organisation där det är enkelt att engagera sig och som håller över tid.

Vad vill vi uppnå och hur visar vi resultat?

  • Vi skapar förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap och en säker och god arbetsmiljö för frivilliga, förtroendevalda och anställda.
  • Vi driver fortsatt föreningsdemokrati genom att underlätta och inspirera till ökat deltagande, större insyn, större möjligheter att påverka och mindre hierarki.
  • Vi utvecklar metoder för det vi gör och lär av våra och andras framgångar och misstag.

Våra mål

  • Ledarskap – Fler individer inom organisationen ska nås av någon sorts ledarutveckling.
  • Säkerhet – Alla anställda och frivilliga ska ha tagit del av utbildningsmaterialet Stay Safe.
  • Mångfald – Spegling av mångfalden på de platser där vi bedriver verksamhet.