Första Hjälpen - kunskapsspridning

Vi erbjuder informationstillfällen om grunderna i första hjälpen.

Första Hjälpen - kunskapsspridning

Första hjälpen övningshub

Gävle

Övningshubbar inom första hjälpen innebär att du kan komma och öva första hjälpen hos den lokala rödakorskretsen på en tid som passar dig.

Övningshubbar vänder sig till dig som deltagit på Svenska Röda Korsets digitala utbildningar Första hjälpen Online eller Våga rädda liv. På ett övningstillfälle tränar du på de mest centrala momenten i första hjälpen, till exempel övar du hjärtlungräddning på en HLR-docka. Ett övningstillfälle är 35-45 minuter långt.

STEG 1: Anmäl dig till Första hjälpen Online eller Första hjälpen Barn Online. Du kan också gå webbkursen Våga rädda liv.

STEG 2: Anmäl dig till ett övningstillfälle för att träna mer på de praktiska momenten. Tillsammans räddar vi liv!

Övningstillfället är kostnadsfritt. Röda Korset utbildar i första hjälpen med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).