Krisberedskap

Publicerad av: Marie Johansson, den 25 april 2022.

Den 4 april träffades intresserade medlemmar och Birgitta Rydén, säkerhetssamordnare i Hallsbergs kommun, för att fortsätta arbetet med kretsens beredskapsplan. Det var ett välbesökt och givande möte. 

Birgitta informerade om kommunens arbete med krisberedskap och vi fick också lite feed-back på vårt eget planeringsarbete.

Efter Birgittas information testade vi ett påhittat scenario där kommunen får veta att det dagen därpå ska komma 300 flyktingar till Hallsberg. Klarar Röda korset att hantera det? Vi jobbade i mindre grupper och kom fram till bra saker att jobba med i planen.  

Krisberedskapsplanen kommer att revideras och utvecklas. Medlemmarna i krisberedskapsgruppen ska försöka träffas minst en gång per termin eller oftare vid behov. Ni som inte var med är välkomna framöver!