Mentorsverksamhet

I vår mentorsverksamhet sammanförs nyanlända i Sverige med personer eller familjer som är etablerade här, utifrån gemensamma intressen eller yrken.

Mentorsverksamhet

MedmänniskaNu

Malmö

MedmänniskaNU är ett integrationsprojekt som stöttar unga vuxna som är nyanlända genom möten med frivilliga från Malmökretsen. Man träffas antingen två och två eller i grupp. Tillsammans hjälps vi åt för att integrera och ge stöd till unga vuxna i Malmö.

Stöd för nyanlända unga vuxna

MedmänniskaNU är en etablerad verksamhet i Malmö och har som syfte att stötta unga vuxna som är nyanlända. Det sker genom möten med frivilliga, antingen i grupp eller två och två. En deltagare matchas ihop med en frivillig som har gemensamma intressen. 

Få hjälp av med MedmänniskaNU

Är du en ung vuxen som vill få en chans att integreras i det svenska samhället i Malmö eller bara söker en kompis med hjälp av MedmänniskaNU? Skicka ett mail till oss på mailadressen nedan eller skicka en förfråga via denna formulär.

Bli frivillig i MedmänniskaNU

Är du etablerad i samhället och vill vara ett stöd för unga vuxna som är nyanlända? I denna verksamhet kan du ge trygghet till en ung vuxen som är nyanländ i Malmö och Sverige. Vid intresse, kontakta oss via mailadressen nedan.