Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsplan

Åmål

Lokal krisberedningsplan Åmåls rödakorskrets

Kontakta verksamheten

Håkan Bürgemeister