Skolan – en betydelsefull plats för alla barn

Publicerad av: Ing-Marie Ottosson, den 1 december 2022.

 

Barns skolgång är en angelägenhet för alla. Där samlas alla barn för att lära och utvecklas som individer. Men också för att skolan bidrar till omsorg om var och en, oavsett om det gäller asylsökande barn eller barn andra som lever under knappa ekonomiska förhållanden. För somliga barn är skolan den plats där de får sitt enda varma mål mat om dagen. För andra bidrar skoldagen till struktur och trygghet. Om skolan ska kunna vara den betydelsefulla platsen som samhället önskar, är förutsättningen att barnen kan ta sig dit. Idag har dessvärre många föräldrar inte ekonomiska möjligheter att köpa busskort till sina barn. Det har inte heller de asylsökande föräldrarna som lever under mycket begränsade resurser. 

Röda Korset kommer inom kort och i samarbete med Equmeniakyrkan, Lokalavdelningen Rädda Barnen Trollhättan/Vänersborg, Svenska Kyrkan och Pingstkyrkan/Erikshjälpen köpa tre månaders busskort så att alla elever under vintersäsongen kan åka buss till skolan.

Vi är oerhört tacksamma över det engagemang och vilja till samarbete som finns i Vänersborg så att vi tillsammans kan minska och hindra mänskligt lidande. Tillsammans är vi starka.