Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Man kramar om sin dotter.

Juridiskt ombud i asylärenden

Just nu är fler än 60 miljoner människor på flykt runt om i världen Att söka asyl i ett annat land och få sina asylskäl prövade, är en mänsklig rättighet. I Sverige görs ansökan om asyl hos Migrationsverket.
Just nu är fler än 60 miljoner människor på flykt runt om i världen Att söka asyl i ett annat land och få sina asylskäl prövade, är en mänsklig rättighet. I Sverige görs ansökan om asyl hos Migrationsverket.

Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och att alla som söker asyl ska behandlas humant.

Vi kan, i vissa särskilda fall och under vissa omständigheter, driva enskilda juridiska ärenden efter avslutad asylprocess, så kallade verkställighetshinder.

Vi prioriterar ärenden

  • där våra jurister bedömer att de kan göra skillnad
  • som skulle kunna leda till förändrad praxis
  • där det finns mycket starka humanitära skäl (undantagsfall).

I arbetet med enskilda personer agerar vi endast på uppdrag av den person det gäller.

Har du frågor om asyl?

Ring 020-415 000 

Öppettider

Onsdagar kl. 09.30–12.00. Mellan kl.14.00–16.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Övriga frågor

Mejla oss på info@redcross.se eller ring 0771-19 95 00 alla vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00.