Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Min framtid räknas

Alla unga behöver kärlek, stöd och trygghet för att skapa en identitet och en plats i samhället. Att vara ung asylsökande och samtidigt leva separerad från sina föräldrar är att befinna sig i en mycket utsatt situation. Röda Korset möter just nu dagligen unga som lever i stor otrygghet och som riskerar att falla utanför samhällets skyddsnät. Därför stärker vi det långsiktiga stödet till unga ensamkommande.
Alla unga behöver kärlek, stöd och trygghet för att skapa en identitet och en plats i samhället. Att vara ung asylsökande och samtidigt leva separerad från sina föräldrar är att befinna sig i en mycket utsatt situation. Röda Korset möter just nu dagligen unga som lever i stor otrygghet och som riskerar att falla utanför samhällets skyddsnät. Därför stärker vi det långsiktiga stödet till unga ensamkommande.
Publicerad: 04 jun 2019
Lästid: ca

Just nu: våra volontärer vittnar om en allt större utsatthet och otrygghet hos de ungdomar vi möter.

Över hela landet driver våra volontärer verksamheter tillsammans med unga ensamkommande. Verksamheter som språkträning och språkkaféer, läxhjälp, hälso- och samhällsinformation, matlagningskurser, utflykter, idrottsaktiviteter, sommarlägerverksamhet och mycket annat. Syftet med aktiviteterna är till stor del hälsofrämjande. Att få skingra sina tankar, komma utomhus, testa aktiviteter och träffa andra, är en viktig del i vårt psykosociala arbete.

Det här gör vi för unga ensamkommande

Varje dag möter ensamkommande unga våra volontärer i några av våra 140 verksamheter runt om i Sverige. Det är viktiga möten. Att få möjlighet att träffa vuxna som lyssnar och hjälper, men också att få skingra sina tankar och göra sociala aktiviteter tillsammans med andra kan i många fall vara livsavgörande. 

"Jag går på alla aktiviteter jag kan hitta. Jag gillar inte att vila. När jag är hemma tänker jag så mycket. På min framtid, hur jag ska klara mig."

– Yosef, deltagare på sommarkollo-verksamhet

Risk för ökad psykisk ohälsa

Men vi ser också att många behöver mer akut stöd. Våra volontärer vittnar om en stor utsatthet, oro och otrygghet hos de vi möter. Många får inte sina basala behov tillgodosedda och många mår mycket dåligt.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!