Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Efterforskning av saknade anhöriga

Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Krig och katastrofer splittrar familjer. I flyktens kaos tvingas de lämna kvar sina gamla, barn tappas bort och syskon separeras. Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

The International Day of the Disappeared

Den 30 augusti uppmärksammar Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen The International Day of the Disappeared. Detta för att hedra de människor som saknas efter krig och konflikt eller som har försvunnit längs flyktvägarna, samt deras anhöriga. Det finns både juridiska och ekonomiska problem som den som saknar en anhörig tvingas hantera rent praktiskt, men för många är de psykosociala utmaningarna svårast att brottas med

För varje saknad person finns familjemedlemmar som lever i ovisshet utan att veta om deras anhöriga är döda eller vid liv. Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns på plats i 193 länder vilket gör det möjligt att på olika sätt efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen. Trots att den pågående pandemin försvårat efterforskningsarbetet är det fortsatt många anhöriga med saknade familjemedlemmar som vänder sig till Röda Korset för att få svar. 

Besök årets kampanjsida #NoTraceOfYou

Vi kan ge stöd och vägledning genom:

  • Råd och hjälp med efterforskning
    Vi informerar om hur sökandet går till och vilken information vi behöver för att kunna utföra arbetet.

  • Tips för att själv kunna söka efter sin familj
    Innan kontakt tas med oss behöver så mycket information som möjligt samlas in på egen hand.

  • Intyg om fångenskap
    Krigsfångar, politiska fångar eller andra fänslade kan få ett intyg som bekräftar detta.

Få hjälp att söka efter saknade familjemedlemmar

Hjälp! Hur funkar det? Therese Lindgren lär sig om vårt arbete med efterforskning.

This is how we work to restore family links.

Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.