Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

8 fakta om familjeåterförening

Begränsningar i rätten till familjeåterförening leder till att fler barn gör livsfarliga resor för att få leva i trygghet med sina familjer.
Begränsningar i rätten till familjeåterförening leder till att fler barn gör livsfarliga resor för att få leva i trygghet med sina familjer.
Publicerad: 22 jun 2021
Lästid: ca

Fakta 1: Nu stiftas lagar som gör det svårare för familjer att få återförenas i Sverige

Den 20 juli får Sverige en ny utlänningslag där kraven på jobb och bostad för att få återförenas med sin familj blir permanenta. Dessa krav infördes i den tillfälliga utlänningslagen och har lett till att människor fått vänta i flera år på att få återförenas med sina barn eller partners. Detta har särskilt drabbat barnfamiljer på flykt från kriget i Syrien. 2019 blev det lite lättare även för de här familjerna att få återförenas, men nu permanentas de hinder som gör att många lever fortfarande isär.

Fakta 2: Rätten till familjeåterförening är en av få säkra och lagliga vägar till trygghet för människor som flyr

Med begränsningar av rätten till familjeåterförening tvingas fler kvinnor och barn att genomföra livsfarliga resor i försök att ändå kunna nå sina anhöriga. Röda Korset efterforskar saknade personer i hela världen. De senaste åren har vi sett en ökning av efterforskningsärenden där människor kan antas ha försvunnit på Medelhavet. Röda Korset letar just nu efter 5 000 saknade anhöriga till personer som befinner sig i Sverige. Majoriteten av dem är barn.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Fakta 3: I Sverige är det i princip omöjligt att återförenas med personer utanför den allra närmaste familjen

Det finns en uppfattning om att det är lätt att få återförenas i Sverige. I själva verket är det svårt att få återförenas ens med sin partner och små barn. För andra familjemedlemmar, såsom åldrande och sjuka föräldrar eller barn över 18 år, är det mycket svårt - oftast i princip omöjligt.

Fakta 4: Att inte få leva med sin familj påverkar den psykisk hälsan och försvårar etablering i Sverige

Röda Korsets erfarenhet är att människor som har skilts från sina familjer ofta är i behov av särskilt stöd. Oro för vad som händer anhöriga, osäkerhet kring om eller när återförening kan ske och saknad gör att personer som har fått skydd i Sverige ofta har svårt att finna en meningsfull tillvaro, planera för framtiden och koncentrera sig på språkinlärning, utbildning och arbetssökande.

Vi driver sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Våra psykologer vittnar om att det är mycket svårt att behandla någon för ett trauma om familjen fortfarande är otrygg.

Fakta 5: Barns rätt till sina föräldrar och rätten till ett familjeliv finns fastslagen i folkrätten

Principen om familjens enhet fastslogs första gången 1948 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Sedan dess har det bekräftats i flera konventioner att familjen har rätt till samhällets och statens skydd. Rätten till familjeliv skyddas bland annat i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (artikel 8) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 7).

Fakta 6: Begränsningar i rätten till familjeåterförening splittrar föräldrar och barn

Vi har granskat domslut där alternativt skyddsbehövande nekats familjeåterförening i Sverige. I ungefär två tredjedelar av ärendena finns ett eller flera barn som antingen varit medföljande eller som själva varit sökande. Dessa barn har på grund av den tillfälliga lagen och långa handläggningstider hållits separerade från minst en av sina föräldrar under lång tid.

Fakta 7: Kvinnor drabbas hårdare än män av bostads- och försörjningskrav

Sedan 2016 finns det tillfälligt höga krav på boende och inkomst för att få återförenas med sin familj. I juli 2021 blir de här kraven permanenta. Kvinnor drabbas hårdare än män eftersom de ofta står längre från arbetsmarknaden eller är kvar under svåra förhållanden i hemlandet. Både kraven på bostad och inkomst blir svårare att uppfylla ju fler barn familjen har, vilket försvårar möjligheten för större familjer att återförenas.

Fakta 8: En majoritet tycker att familjer som splittrats på flykt ska få återförenas

En undersökning 2020 visar att 59 procent av svenska folket instämmer helt eller delvis i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige.