Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Flyktingar i världen – miljontals på flykt

Krig, konflikter och förföljelse gör att människor tvingas överge allt de har och fly. Att överleva på flykt är ofta en svår kamp - vi gör allt för att rädda liv!
Krig, konflikter och förföljelse gör att människor tvingas överge allt de har och fly. Att överleva på flykt är ofta en svår kamp - vi gör allt för att rädda liv!
Publicerad: 01 jul 2021
Lästid: ca

Tänk dig att du saknar mat, rent vatten, tak över huvudet och barnen inte får chansen att gå i skolan. Dessutom har du tappat kontakten med dina anhöriga och lider av att inte veta var ditt barn, syskon eller din mamma är. Du vet inte ens om de är i livet. 

Så är den hemska verkligheten för många människor på flykt idag. Behoven av hjälp är stora och tillsammans kan vi göra skillnad här och nu!

 

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

”Jag är rädd för att tänka på hur det ska gå för mina barn och mig”.

Sexbarnsmamman Rebeca lever på flykt i Nigeria. Väpnade konflikter har gjort att hon och barnen fått ta sin tillflykt till ett läger. Bara att överleva dagarna är en stor kamp.

Rebecas historia är dessvärre inte unik.

Så många är på flykt i världen

Att fly från sitt hem är många människors mardröm. Men för allt fler i världen är det den hemska verkligheten.

82,5 miljoner personer var på flykt undan krig, väpnade konflikter och förföljelse i slutet av 2019, enligt FN. Det är en ökning mot tidigare år och en siffra som betyder att ungefär en procent av världens befolkning har flytt sina hem. Över hälften av dessa är internflyktingar i sitt eget hemland. Av de som har lämnat bor väldigt många i ett grannland. Ett exempel är att flera miljoner flyktingar från Syrien nu befinner sig i Turkiet, Libanon och Jordanien.

Vår hjälp till människor på flykt

Vi på Röda Korset finns i 192 länder och hjälper de som är på flykt på många olika sätt. Exempelvis genom att:

  • Dela ut mat, vatten, och kläder i flyktingläger
  • Ge vård, vaccinera och driva mobila sjukvårdskliniker
  • Ge skydd för särskilt utsatta grupper som till exempel ensamma barn, gravida och ensamstående kvinnor, äldre och människor med akuta sjukdomar
  • Hjälpa till med efterforskning av försvunna anhöriga och familjeåterförening

Flyktingar och internflyktingar – vad är skillnaden?

Med flyktingar avses enligt FN:s flyktingkonvention personer som på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse inte kan återvända till sina hemländer. Dessa personer kan beviljas flyktingstatus enligt konventionen och därmed erhålla rättigheter som följer av den. Internflyktingar är personer som kan ha flytt av liknande skäl men som fortsatt befinner sig i sina hemländer. De kan inte beviljas flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention eftersom de fortfarande befinner sig inom hemlandets gränser.