Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frihetsberövade

Frihetsberövade hör till en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. De befinner sig i slutna miljöer och är ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt.
Frihetsberövade hör till en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. De befinner sig i slutna miljöer och är ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt.

Alla som sitter frihetsberövade är inte lika, men alla har under kortare eller längre tid fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Det innebär för de flesta stor påfrestning och funderingar över sin egen livssituation, familj och framtid.

Svenska Röda Korset gör besök på förvar, häkte och anstalt för att stärka frihetsberövades hälsa och bidra till ett humant och värdigt bemötande. Besöken bygger på våra grundprinciper, såsom neutralitet och opartiskhet och diskriminerar inte när det gäller nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter.

Stöd till förvarstagna
Svenska Röda Korset erbjuder samtal och aktiviteter till personer som är placerade i Migrationsverkets förvar. Det finns besöksgrupper vid samtliga förvar i Sverige. Vid besök kan förvarstagna som har frågor eller behov av stöd i enskilda ärenden hänvisas till andra, som Svenska Röda Korsets migrationsrådgivare eller vårdförmedling. Besöken omfattar också observationer kring efterlevnaden av förvarstagnas mänskliga rättigheter. Observationer används som grund för att föra en dialog med myndigheterna samt för att påverka regelverket och behandlingen av förvarstagna i en humanitär riktning.

Få stöd som förvarstagen

Stöd till häktade och intagna på anstalter
Svenska Röda Korsets frivilliga har under många år besökt frihetsberövade personer både i häkte och på anstalt enligt en överenskommelse med Kriminalvården. Verksamheten genomförs av frivilliga besökare och deltagandet är likaså frivilligt.

Syftet är att bidra till att bryta den isolering frihetsberövningen innebär.

Besökarna på häkten är vanliga medmänniskor som vill göra en insats för en annan medmänniska. Enligt överenskommelsen med Kriminalvården skall frivilliga besöka främst häktade personer som har restriktioner, vilket innebär att åklagaren har beslutat om att personens kontakter med omvärlden i olika grad har begränsats. Innan en frivillig börjar som besökare på häkte får denne utbildning för uppdraget och undertecknar en sekretessförbindelse. Utbildningen består av flera delar: Röda korskunskap, Att vara frivillig, Att mötas i vardag och kris, Grundkurs för besökare inom anstalt och häkten, Kriminalvårdens lokala introduktion för tillträde till häktet samt fortbildningarna psykologisk första hjälpen och psykologisk återhämtning.

Varför vi bedriver besöksverksamhet
Röda Korset är en humanitär organisation som besöker personer som är frihetsberövade runt om i världen. Vi tror på medmänskligheten och att vi genom medmänskliga besök kan bidra till att bryta den isolering en häktning innebär. Styrkan i insatsen som besökare är att vi gör det frivilligt. Vår kraft är också att Röda Korset finns förankrat lokalt och har därmed förutsättningar att erbjuda besöksverksamhet på häkten på de flesta orter i landet.

Hur vi gör
Frivilliggruppen består av ett antal frivilliga samt en frivilligledare som leder verksamheten med stöd av den aktuella kretsen. Besöken görs i par eller i mindre grupp och oftasten gång i veckan, några timmar åt gången. Besöken hos häktade som har restriktioner sker individuellt och består oftast av samtal. Men
för dem som inte har restriktioner som förbjuder kontakt med andra kan besöken även innehålla gemensamma aktiviteter så som att spela brädspel, pyssla, fika eller samtala. Frivilliggruppen planerar innehållet i verksamheten som kan variera beroende på häkte. Besökens form och innehåll bestäms i samarbete med personalen på häktet.

Effekterna av verksamheten
Utifrån ett humanitärt perspektiv kan häktningstiden vara en mycket påfrestande tid för den intagne, särskilt för dem som har restriktioner. Att få besök är oftast mycket uppskattat, de frivilliga utgör en länk till världen utanför och för en del är den frivilliga den enda kontakten de har med någon utanför som inte är en myndighetsperson. Att få umgås och prata med någon utifrån utan krav på annat än att finnas där, få höra vad som händer i samhället och att få berätta om sin vardag i häktet kan ha en oerhört viktig betydelse för den frihetsberövades välmående och för hennes/hans kapacitet att orka hålla ut under en ansträngd livssituation. Att bibehålla och bygga upp sin motståndskraft kan vara avgörande för personen också den dagen då denne lämnar häktet.

Få stöd som häktad eller intagen på anstalt

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.