Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Max Al-Jashaami fick besök av Röda Korsets frivilliga Tove Kopperdal och Eric Röst på Migrationsverkets förvar i Märsta.

Frihetsberövade

Frihetsberövade hör till en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. De befinner sig i slutna miljöer och är ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt.
Frihetsberövade hör till en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. De befinner sig i slutna miljöer och är ofta helt beroende av ansvarig myndighet utan insyn från samhället i övrigt.

Vi erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter för att stärka frihetsberövades psykiska hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande.

  • Stöd till förvarstagna
    Det finns flera anledningar till att personer kan sättas i förvar. En är om myndigheter bedömer att det finns en risk för att en avvisad person kan komma att gömma sig för att undvika att lämna landet. Vi gör regelbundna besäk vid flera av Migrationsverkets förvar.
    Få stöd som förvarstagen

  • Stöd till häktade och intagna på anstalter
    Alla som sitter frihetsberövade är inte lika, men alla har under kortare eller längre tid fråntagits möjligheten att umgås med familj och vänner på ett naturligt sätt. Det innebär för de flesta stor påfrestning och funderingar över sin egen livssituation, familj och framtid. Vi samarbetar med Kriminalvården för att göra tiden som frihetsberövad mindre tung och övergången till friheten lättare. I första hand besöker vi häktade med restriktioner, vilket betyder att besök inte är tillåtna förutom från några få organisationer, däribland Svenska Röda Korset. Samtalsstöd erbjuds på många orter i landet.
    Få stöd som häktad eller intagen på anstalt

Har du frågor om asyl?

Ring 020-415 000 

Öppettider

Tisdag, onsdag, torsdag kl. 09.30–12.00.
Onsdagar kl.15.00–17.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Övriga frågor

Mejla oss på info@redcross.se eller ring 0771-19 95 00 alla vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00.