På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Naturkatastrofer slår ofta hårdare mot kvinnor, inte minst i Syd- och Sydostasien. Kvinnor tillåts ofta inte att gå ut själva, många nås inte av katastrofvarningar och de är sällan simkunniga. Röda Korset arbetar för att minska deras utsatthet.

Kvinnorna drabbas värst vid katastrofer

Naturkatastrofer slår ofta hårdare mot kvinnor. Vid den stora cyklonen i Bangladesh 1991 dödades 140 000 människor varav 90 procent var kvinnor.
Naturkatastrofer slår ofta hårdare mot kvinnor. Vid den stora cyklonen i Bangladesh 1991 dödades 140 000 människor varav 90 procent var kvinnor.
Publicerad: 11 sep 2019
Lästid: ca

Studier från bland annat FN visar att kvinnor och barn löper 14 gånger större risk att dö vid naturkatastrofer jämfört med män. Men det ser inte likadant ut över hela världen, och statistiken är bristfällig. Det finns dock en direkt koppling mellan kvinnors risk att dö och deras tillgång till information, deras ekonomi och deras personliga frihet.

Syd- och Sydostasien är det mest utsatta området på jorden när det gäller naturkatastrofer. Klimatrelaterade katastrofer som svåra oväder, översvämningar, jordskred, extrema värmeböljor och torka är vanliga, liksom jordbävningar.

Många kvinnor kan inte simma

Många av länderna i området är patriarkala samhällen där traditionella könsroller lever kvar. Kvinnor tillåts på många håll inte lämna hemmet utan manligt sällskap, och deras huvuduppgift är att ta hand om barn och föräldrar. Inom hemmets väggar nås de i många fall inte av katastrofvarningar som skickas ut. Dessutom är kvinnor i dessa områden sällan simkunniga, vilket ökar deras utsatthet vid översvämningar.

För att förändra situationen arbetar Röda Korset förebyggande i lokalsamhällena. Hanna Persson är skydds-, genus- och mångfaldsrådgivare på Röda Korset och tillbringar mer än halva sin arbetstid i fält, bland annat i Sydostasien.

– Vi arbetar till exempel i Myanmar för att stärka motståndskraften mot katastrofer ute i byarna. I arbetet ingår att integrera ett genus-och mångfaldsperspektiv, bland annat genom att få med kvinnor i byråden, uppmärksamma att vissa grupper är särskilt sårbara och kan behöva mer hjälp än andra vid en naturkatastrof samt initiera evakueringsövningar, berättar hon.

Invånare som övat klarar sig bättre

Att evakueringsövningar lönar sig har Röda Korset fått kvitto på. Efter en översvämning i Bangladesh visade det sig att invånare i byar som övat i förväg hade klarat sig betydligt bättre än dem som inte fått motsvarande stöd. Invånarna hade koll på vilka som behövde extra hjälp – som kvinnor, barn, gamla och personer med funktionsvariation – och såg till att de fördes i säkerhet. Hanna Perssons uppdrag innebär också att utbilda rödakorsvolontärer.

– Undervisningen utgår från frågor som vad genus är och varför genusaspekten är viktig. Även i de mest konservativa samhällen är man medveten om att olika grupper kan ha olika behov. Vi försöker arbeta för att män och kvinnor ska arbeta tillsammans, fatta beslut tillsammans och vara medvetna om olika behov av hjälp vid naturkatastrofer, säger hon.

Kvinnor och män drabbas olika

I Syd- och Sydostasien är kvinnor mer utsatta än män vid naturkatastrofer. Exempelvis var 91 procent av offren för den stora cyklonen i Bangladesh 1991 kvinnor. 

Vid tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004 var 70-80 procent av offren kvinnor och under cyklonen Nargis i Myanmar 2008 var 61 procent av de döda kvinnor.

På andra håll i världen kan män vara mer utsatta i katastrofer. I Mongoliet, där det förekommer kraftiga snöstormar, är det vanligare att männen faller offer eftersom de arbetar utomhus.

Sexuellt våld och trakasserier vanligt

Även efter en katastrof är kvinnor och flickor mer utsatta. Inte sällan ökar förekomsten av sexuellt och könsbaserat våld efter naturkatastrofer där samhällsstrukturer slagits sönder och vardagen vänts upp och ner. I många fall hamnar de i överfulla läger med toaletter och duschar som är bristfälliga och en ständig kamp för att få del av den nödhjälp som delas ut.

Dessutom kan kvinnor tvingas prostituera sig för att över huvud taget överleva.

– Framför allt unga kvinnor blir ofta utsatta för sexuellt våld och trakasserier i stora evakueringscenter. I vårt arbete med lokala rödakorsvolontärer lyfter vi vikten av säkra utrymmen för flickor och kvinnor, lås på toaletter och ordentligt med belysning, säger Hanna Persson.

Hon betonar att alla som arbetar för Röda Korset ska ha genusaspekten i bakhuvudet.

– Självklarheter som lås på toaletterna ska vi inte ens behöva påminna om. Men det är viktigt att bära med sig frågan om genus i alla sammanhang.

Fattiga änkor med barn är extra utsatta

Ett exempel kan vara utformningen av nödhjälpen. Efter en katastrof finns ett stort behov av nödbostäder, oftast i form av tält. Men tältpaketen är i många fall mycket tunga. Ensamma kvinnor, framför allt äldre, har inte en chans att bära iväg på ett sådant och resa sitt tält.

– Ett annat exempel är den riskanalys som bör göras i samband med återuppbyggnaden efter en naturkatastrof. Vilka är mest sårbara och i behov av ekonomiskt stöd? Har vi genusaspekten med oss inser vi att det är änkor utan inkomst, kanske med flera barn, som i första hand bör komma ifråga, säger Hanna Persson.

Hon tillägger att medvetenheten om detta i samband med katastrofer ökat de senaste tio åren.

– Vi kan helt enkelt inte ha ett bistånd som inte ser till allas behov. Det gäller såväl de ideella organisationerna som Sida och EU. Svenska Röda Korset anses faktiskt ligga i framkant jämfört med resten av världen när det gäller de här frågorna.

En av Röda Korsets stora fördelar är att vi finns på plats lokalt redan innan något inträffar.

– Vi är en känd och aktad organisation. Det är bra, inte minst när vi tar upp känsliga frågor som sexuellt våld, barnäktenskap och våld i nära relationer. Det är svårt för mig som västerländsk kvinna att få gehör för dessa frågor ute i byar och samhällen, men något helt annat när lokala rödakorsvolontärer tar upp dem, säger Hanna Persson.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 100 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Uppgifter

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.