Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kvinnor drabbas hårt i katastrofer och krig

Kvinnor är särskilt utsatta i krig och naturkatastrofer. Vi ser alltid till kvinnors behov och förutsättningar i våra hjälpinsatser.
Kvinnor är särskilt utsatta i krig och naturkatastrofer. Vi ser alltid till kvinnors behov och förutsättningar i våra hjälpinsatser.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Krig och katastrofer slår hårt mot kvinnor. Låg status i samhället och tradionella könsroller ligger ofta till grund för kvinnors särskilda utsatthet.

I krig och konflikter lever kvinnor ofta i en mycket svår situation. På många håll är det kvinnornas ansvar att ta hand om familjen och se till att mat kommer på bordet. Samtidigt drabbas kvinnor av det våld som sprider sig i krigets spår. Kvinnor utsätts för övergrepp av såväl väpnade grupper som i det civila livet.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i kris och katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 100 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i kris och katastrofer.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i kris och katastrofer.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Uppgifter

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Övergrepp på kvinnor är ett brott mot krigets lagar. Lagarna säger att bland annat att kvinnor särskilt ska skyddas mot kränkande och brottsliga handlingar, framför allt våldtäkt, påtvingad prostitution och varje slag av otillbörligt närmande.

Röda Korset arbetar på olika sätt för att försöka förhindra mäns våld mot kvinnor. Genom information och utbildningar sprider vi kunskap om kvinnors rättigheter i syfte att stoppa våld och diskriminering. Vi hjälper drabbade kvinnor med medicinsk och psykologisk vård för att de ska kunna ta tillbaka makten över sina liv. Dessutom kan vi hjälpa kvinnor med tillfälligt boende, förnödenheter och att hitta nya sätt att försörja sig på. 

Större risk att dö i naturkatastrofer

Studier från bland annat FN visar att kvinnor och barn löper 14 gånger större risk än män att dö vid naturkatastrofer. Men det ser inte likadant ut över hela världen, och statistiken är bristfällig. Det finns dock en direkt koppling mellan kvinnors risk att dö och deras tillgång till information, ekonomi och personliga frihet.

Syd- och Sydostasien är mest utsatt när det gäller naturkatastrofer. Klimatrelaterade katastrofer som svåra oväder, översvämningar, jordskred, extrema värmeböljor och torka är vanliga, liksom jordbävningar.

Simkunnighet räddar kvinnors liv

I länder med patriarkala samhällen tillåts kvinnor inte lämna hemmet utan manligt sällskap, och deras huvuduppgift är att ta hand om barn och föräldrar. Inom hemmets väggar nås de i många fall inte av katastrofvarningar som skickas ut. Dessutom är kvinnor i dessa områden sällan simkunniga, vilket ökar deras utsatthet vid översvämningar.

För att förändra situationen arbetar Röda Korset förebyggande i byar och samhällen.

– I till exempel Myanmar arbetar vi lokalt för att stärka motståndskraften mot katastrofer. Vi integrerar ett genus-och mångfaldsperspektiv, bland annat genom att få med kvinnor i byråd, uppmärksamma att vissa grupper är särskilt sårbara och kan behöva mer hjälp än andra vid en naturkatastrof samt initiera evakueringsövningar, berättar Hanna Persson är skydds-, genus- och mångfaldsrådgivare på Röda Korset.

Invånare som övat klarar sig bättre

Att evakueringsövningar lönar sig har Röda Korset fått kvitto på. Efter en översvämning i Bangladesh visade det sig att invånare i byar som övat i förväg hade klarat sig betydligt bättre än dem som inte fått motsvarande stöd. Invånarna visste vilka som behövde extra hjälp – som kvinnor, barn, gamla och personer med funktionsvariation – och såg till att de fördes i säkerhet.

Hanna Perssons uppdrag innebär också att utbilda rödakorsvolontärer.

– Undervisningen utgår från frågor som vad genus är och varför genusaspekten är viktig. Även i de mest konservativa samhällen är man medveten om att olika grupper kan ha olika behov. Vi försöker arbeta för att män och kvinnor ska arbeta tillsammans, fatta beslut tillsammans och vara medvetna om olika behov av hjälp vid naturkatastrofer, säger hon.

Kvinnor och män drabbas olika

35 procent av världens kvinnor drabbas av fysiskt och/eller sexuellt våld någon gång i sina liv, enligt uppskattningar från Världshälsoorganisationen, WHO.

I Syd- och Sydostasien är kvinnor mer utsatta än män vid naturkatastrofer. Exempelvis var 91 procent av offren för den stora cyklonen i Bangladesh 1991 kvinnor. 

Vid tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004 var 70-80 procent av offren kvinnor och under cyklonen Nargis i Myanmar 2008 var 61 procent av de döda kvinnor.

På andra håll i världen kan män vara mer utsatta i katastrofer. I Mongoliet, där det förekommer kraftiga snöstormar, är det vanligare att männen faller offer eftersom de arbetar utomhus.

Sexuellt våld och trakasserier vanligt

Även efter naturkatastrofer är kvinnor och flickor mer utsatta. Precis som i konflikdrabbade samhällen ökar sexuellt och könsbaserat våld när samhällsstrukturer slagits sönder och vardagen vänts upp och ner. I många fall hamnar de i överfulla evakueringsläger, där risken för övergrepp finns vid toaletter och duschar och där det är en kamp att få del av den nödhjälp som delas ut.

I bland tvingas kvinnor till prostitution för att över huvud taget överleva.

– Framför allt unga kvinnor blir ofta utsatta för sexuellt våld och trakasserier i stora evakueringscenter. I vårt arbete med lokala rödakorsvolontärer lyfter vi vikten av säkra utrymmen för flickor och kvinnor, lås på toaletter och ordentligt med belysning, säger Hanna Persson.

Hon betonar att alla som arbetar för Röda Korset ska ha genusaspekten i bakhuvudet.

– Självklarheter som lås på toaletterna ska vi inte ens behöva påminna om. Men det är viktigt att bära med sig frågan om genus i alla sammanhang.

Fattiga änkor med barn är extra utsatta

Ett exempel kan vara utformningen av nödhjälpen. Efter en katastrof finns ett stort behov av nödbostäder, oftast i form av tält. Men tältpaketen är i många fall mycket tunga. Ensamma kvinnor, framför allt äldre, har inte en chans att bära iväg på ett sådant och resa sitt tält.

– Ett annat exempel är den riskanalys som bör göras i samband med återuppbyggnaden efter en katastrof. Vilka är mest sårbara och i behov av ekonomiskt stöd? Har vi genusaspekten med oss inser vi att det är änkor utan inkomst, kanske med flera barn, som i första hand bör komma ifråga, säger Hanna Persson.

Hon tillägger att medvetenheten om detta i samband med katastrofer ökat de senaste tio åren.

– Vi kan helt enkelt inte ha ett bistånd som inte ser till allas behov. Det gäller såväl de ideella organisationerna som Sida och EU. Svenska Röda Korset anses faktiskt ligga i framkant jämfört med resten av världen när det gäller de här frågorna.

En av Röda Korsets stora fördelar är att vi finns på plats lokalt redan innan något inträffar.

– Vi är en känd och aktad organisation. Det är bra, inte minst när vi tar upp känsliga frågor som sexuellt våld, barnäktenskap och våld i nära relationer. Det är svårt för mig som västerländsk kvinna att få gehör för dessa frågor ute i byar och samhällen, men något helt annat när lokala rödakorsvolontärer tar upp dem, säger Hanna Persson.