Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kvinnor drabbas hårt i katastrofer och krig

Kvinnor är särskilt utsatta i krig och naturkatastrofer. Våra hjälpinsatser tar alltid hänsyn till de behov kvinnor själva lyfter som viktigast.
Kvinnor är särskilt utsatta i krig och naturkatastrofer. Våra hjälpinsatser tar alltid hänsyn till de behov kvinnor själva lyfter som viktigast.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Överallt där krig pågår och katastrofer sker står kvinnor inför särskilda utmaningar. Traditionella könsroller och låg status är ofta grundorsaken till kvinnors särskilda utsatthet, som slår mot liv och hälsa.

Rädsla över att utsättas för övergrepp

Våld mot kvinnor, ett av våra globala samhällsproblem, är ett stort hot mot kvinnor som lever i utsatthet. När våld och kaos ökar i samhället i samband med krig eller katastrofer ökar risken för att kvinnor ska utsättas för mäns våld.

Vi i Röda Korset möter kvinnor som berättar om våldtäkter utförda av väpnade grupper, om rädslan för att gå på toaletten eller duscha i överfulla flykting- och evakueringsläger, om skräcken för att barnen ska utsättas för övergrepp eller bli bortrövade av människohandlare.

Samtidigt bär kvinnor ofta ansvaret för att familjen mår bra och har mat på bordet. Sexuella trakasserier och diskriminering gör att kvinnorna riskerar att bli utan hjälp. Prostitution kan ibland bli den enda vägen att överhuvudtaget överleva.

Naturkatastrofer är farligare för kvinnor

Kvinnor står också inför många andra problem, just för att de är kvinnor. Studier från FN visar att risken att dö i en naturkatastrof är 14 gånger högre för en kvinna än för en man. Att kvinnor inte tillåts lämna sina hem på egen hand eller inte får chans att lära sig simma är några allvarliga orsaker, baserade på normer som diskriminerar kvinnor.

"I kvinnotältet är bara kvinnor välkomna, här kan de prata ostört."

– Röda Korsets Eliza Cheung i världens största flyktingläger i Cox´s Bazar, Bangladesh.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Så här hjälper vi

Vi i Röda Korset arbetar på flera sätt för att hjälpa kvinnor till bättre liv. Vi anpassar stödet efter de behov som finns och vad kvinnor själva efterfrågar.

  • Vi skapar säkra platser för kvinnor i flyktingläger, delar ut bindor och ficklampor. Enkla metoder som att sätta lås på toaletter och belysning vid duschar gör skillnad, liksom att anordna egna matköer för kvinnor så att de slipper trakasseras.
  • Vi erbjuder akutboenden, medicinsk och psykologisk vård till kvinnor utsatta för våld.
  • Vi sätter upp mödravårdsklinker och ser till att kvinnor kan föda barn på ett säkert sätt. Vi hjälper kvinnor att få jobb.
  • Vi arbetar för att stärka kvinnors status där jämställdheten brister. Ett sätt är att informera och utbilda om kvinnors rättigheter. Ett annat att se till att både kvinnor och män deltar i evakueringsövningar i områden där naturkatastrofer ofta sker. Ett samhälle där alla deltar på lika villkor står starkare i kris.

Kvinnor och män drabbas olika

35 procent av världens kvinnor drabbas av fysiskt och/eller sexuellt våld någon gång i sina liv, enligt uppskattningar från Världshälsoorganisationen, WHO.

I Syd- och Sydostasien är kvinnor mer utsatta än män vid naturkatastrofer. Exempelvis var 91 procent av offren för den stora cyklonen i Bangladesh 1991 kvinnor. 

Vid tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004 var 70-80 procent av offren kvinnor och under cyklonen Nargis i Myanmar 2008 var 61 procent av de döda kvinnor.

På andra håll i världen kan män vara mer utsatta i katastrofer. I Mongoliet, där det förekommer kraftiga snöstormar, är det vanligare att männen faller offer eftersom de arbetar utomhus.