På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Termometer för att mäta feber.

Coronaviruset - råd och fakta om smittan

Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbar människor i Sverige och flera andra länder. Här får du viktiga råd och fakta om situationen.
Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbar människor i Sverige och flera andra länder. Här får du viktiga råd och fakta om situationen.
Publicerad: 28 feb 2020
Lästid: ca

Kring nyår upptäcktes det nya coronaviruset (även kallat 2019-nCoV och SARS-CoV-2) efter att människor blivit sjuka i staden Wuhan i Kina. Viruset tillhör virusfamiljen Corona, dit även bland annat SARS hör.

Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet COVID-19.                         

Världshälsoorganisationen, WHO, klassar nu virusutbrottet som en pandemi. Det innebär att det sker en omfattande spridning av sjukdomen till världens alla kontinenter. Stora delar av världens samhällen och människor väntas påverkas.

Hur är situationen i Sverige?

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken att viruset ska sprida sig i Sverige mycket hög. Så kallad samhällsspridning sker nu i stort sett i hela landet.

Sverige har en stark smittskyddsorganisation. Viktigast just nu är att skydda de äldre, begränsa spridningen av viruset, ge vård till de allvarligt sjuka och öka förebyggande insatser.

Information är av största vikt och kan rädda liv. Vi vill uppmana till att endast hämta information från pålitliga källor. Vi rekommenderar till exempel www.krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten. Där finns svar på många frågor.

Det går även att ringa 113 13 och ställa allmänna frågor om sjukdomen. Men då trycket kan vara högt på telefonlinjen är det bra om du först försöker hitta informationen via internet.

Vilka är symptomen?

Symtomen består framförallt av hosta och feber. Ytterligare vanliga symtom kan vara andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Symtomen kan även vara lindriga. 

Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, för viruset är 2-14 dagar. Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset framförallt smittar när du är sjuk eller i samband med insjuknandet. 

Vad ska jag göra om jag är sjuk?

Den som känner sig sjuk med symptom, även lindriga, ska stanna hemma från jobb, skola och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det är viktigt för att minska risken att andra smittas. Vi behöver hjälpas åt att skydda riskgrupper i samhället. Till riskgrupper hör äldre personer samt de som har andra bakomliggande sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes).

Vid luftvägsinfektioner rekommenderar 1177 Vårdguiden vila, dricka för att lindra hosta och vid behov användning av receptfria febernedsättande läkemedel.

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Viktigt, tänk på att du ska vara hemma två dagar efter att du blivit frisk.

Det finns i nuläget inget vaccin och än är det mycket som vi inte vet om det nya viruset. Experterna lär sig dock mer och mer hela tiden.

Hur kan smitta förhindras?

Det nya coronaviruset sprider sig framförallt genom direkt kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar.

För att stoppa denna typ av smittspridning, tänk på att:

  • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra människor.
  • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
  • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk

Myndigheterna rekommenderar även andra åtgärder, läs mer om dessa www.krisinformation.se.

Vanliga frågor om nya coronaviruset

Fungerar munskydd för att inte smittas av viruset?

Nej. Munskydd behövs inte i vardagen. Då är det effektivare att hålla avstånd och se till att ha en bra handhygien. Inom sjukvården fyller dock munskydden en funktion. Den som är sjuk och använder ett munskydd kan dock till viss del skydda sin omgivning genom att munskyddet stoppar viruset från att flyga ut i luften vid nysningar eller hosta.

Kan viruset överleva länge utanför människokroppen?

Virusets sprids framförallt via sjuka människor. Det pågår forskning om hur länge viruset klarar sig utanför människokroppen. Användning av desinfektionsmedel dödar viruset på ytor och föremål. En god handhygien minskar risken för att du ska smittas eller sprida eventuell smitta vidare.  

Är det säkert att få ett brev eller paket från ett drabbat område?

Ja, det är säkert. Erfarenheter från tidigare likande sjukdomsutbrott visar att smittan sprids via sjuka människor och inte via brev eller paket. 

Kan husdjur hemma hos oss sprida smittan?

I dagsläget finns inga uppgifter om att smittan kan sprida mellan husdjur och människor.

Blir alla allvarligt sjuka av det nya coronaviruset?

Nej, de allra flesta blir inte allvarligt sjuka och sjukdomen går oftast över av sig själv. Vissa människor drabbas dock av allvarlig sjukdom som lunginflammation. Äldre människor och människor med bakgrundssjukdomar verkar vara i riskgrupp för att bli allvarligare sjuka. Experter lär sig hela tiden mer om sjukdomen.  

Hur arbetar Röda Korset

Vi följer smittans utveckling noggrant och informerar om hur människor kan skydda sig och förhindra spridning. Att dela kunskap och möta människors oro är något som Röda Korsets volontärer över hela världen har lång erfarenhet av, inte minst i Kina som tidigare drabbats av både SARS och fågelinfluensa.

Några exempel på hur vi hjälper:

  • I Kina hjälper vi på många olika sätt. Vi avlastar sjukvården och delar ut skyddsutrustning. Röda Korsets team bistår också vid sjukhusentréer i Kina, där vi screenar besökare med feber.
  • I Italien hjälper vi bland annat till med sjuktransporter, delar ut skyddsutrustning och ger information och psykosocialt stöd.
  • I flera andra länder ger vi också psykosocialt stöd för att möta oro bland människor. Vi har också gett stöd till människor som satts i karatän.
  • I Sverige sprider vi bland annat viktig information till allmänheten. Vi stödjer myndigheter, följer läget noggrant och vi är beredda att överväga ytterligare stöd om situationen så kräver.

Läs mer om vår hjälp

Information från svenska myndigheter finns samlad på www.krisinformation.se 
Senaste uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten

Information på andra språk