Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Dödliga sjukdomar i skuggan av pandemin

Covid-19 har skördat hundratusentals liv i hela världen. Men samtidigt finns andra sjukdomar som år efter år dödar många fler – och vars dödstal nu riskerar att stiga.
Covid-19 har skördat hundratusentals liv i hela världen. Men samtidigt finns andra sjukdomar som år efter år dödar många fler – och vars dödstal nu riskerar att stiga.
Publicerad: 28 aug 2020
Lästid: ca

Världens medier har under året dominerats av coronapandemin. Men även om de inte ryms i nyhetsflödet, så slutar inte befintliga sjukdomar som polio, denguefeber, mässling, malaria, tbc och hiv att orsaka mänskligt lidande. Det är därför viktigt att vi fortsätter lägga resurser på att stoppa dessa sjukdomar – på så sätt räddar vi många liv!

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i kris och katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i kris och katastrofer.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Tack för din gåva!

Vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Genom din gåva kan vi ge hopp och rädda liv i Sverige och världen!

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Uppgifter

Tack för er gåva!

Mejlbekräftelsen kan tyvärr vara fördröjd just nu. Men er gåva har nått fram!

Tvärtom påverkas i stället internationella kriser, konflikter och sjukdomar i stor utsträckning negativt av coronakrisen. Till exempel väntas antalet dödsfall i flera av sjukdomarna ovan att öka stort som en följd av pandemin. Vi på Röda Korset ser smittans effekter på flera plan.

– Många länder har periodvis stängt ned stora delar av samhället och stängt gränserna. Det har negativa effekter på människors möjlighet att få både mat och sjukvård, säger Röda Korsets hälsorådgivare Maartje Hoetjes.

Medicin kommer inte fram

Det finns tre huvudorsaker till att sjukvården inte når fram till människor på samma sätt i dag som tidigare.

  • Fokus på covid-19 gör att annan sjukvård prioriteras ned. Vaccinationsprogram för andra sjukdomar kan exempelvis stoppas.
  • Stängda gränser och samhällen gör att sjukvård och medicin inte når fram till patienter.
  • Rädsla för smittan gör att många inte vågar besöka sjukhus och hälsocenter för behandling.

Låginkomstländer med svaga sjukvårdsystem har dessutom sämre förutsättningar att möta viruset, och drabbas därmed hårdare.

– Det är ett problem att gemene man, och även media, inte tycks kunna fokusera på mer än en sjukdom eller kris samtidigt. Vi glömmer bort att andra sjukdomar också har höga dödstal som nu kommer bli ännu högre, säger Maartje Hoetjes.

Barn och gravid drabbas

En rapport från FN visar att pandemins utbrott riskerar leda till ökad barnadödlighet. Enligt rapportens värsta scenario kan 1,2 miljoner fler i gruppen barn under fem år dö i behandlingsbara sjukdomar under 2020. Samtidigt riskerar mödradödligheten att öka med 40 procent i låginkomstländer.

– Gravida behöver mödravård, som malariaprofylax och screening för riskfaktorer. Men nu ser vi att mottagningar håller stängt och att gravida inte vågar komma. Dessutom väljer blivande mödrar att föda sina barn hemma av rädsla för sjukhus, vilket ökar spädbarnsdödligheten, säger Maartje Hoetje.

Även Helena Nordenstedt, forskare i global hälsa och epidemiologi vid Karolinska Institutet (KI) samt forskningschef på Gapminder, är oroad för pandemins effekter på den globala hälsan. Under ebolautbrottet i Västafrika för några år sedan dog fler människor till följd av utbrottets påverkan på samhället än av själva sjukdomen, berättar hon.

– Nu ser vi att samma sak riskerar att hända igen. För många låg- och en del medelinkomstländer finns en fara för att nedstängningen av samhället är värre än covid-19. Risken är stor att flera av de senaste årens stora framgångar för den globala hälsan kommer att omintetgöras, i form av ökad barnadödlighet och mödradödlighet, säger hon.

Samtidigt påpekar Helena Nordenstedt att många länder i till exempel Afrika söder om Sahara har fördelar under coronapandemin:

– Dels har de stor vana av att bekämpa utbrott av infektionssjukdomar. Dels är andelen av befolkningen över 65 år, de som drabbas värst av covid-19, i många av dessa länder bara 2–3 procent. I Sverige och Europa är nästan 20 procent av befolkningen över 65 år, säger hon. 

Så hjälper vi nu

Vi på Röda Korset jobbar för att bekämpa coronaviruset och dess effekter på många sätt. Till exempel arbetar Röda Korset för att vaccinationskampanjer ska kunna fortsätta, och gör även insatser mot våld i hemmet – något som riskerar att öka i samband med isolering.

Röda Korset är även på plats i flyktingläger där det kan vara svårt att efterleva råd om att tvätta händerna eller hålla social distans, på grund av brist på vatten och att många trängs på små ytor.

– Vi arbetar för att hitta alternativ och andra sätt att skydda de mest utsatta, och för att matleveranser ska komma fram i nedstängda områden. I flyktingläger försöker vi se till att det finns rent vatten och sprider information om covid-19. Nu är den typen av insatser viktigare än någonsin, säger Maartje Hoetjes.