Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Katastrofer i klimatkrisens spår – så räddar vi liv

Klimatkrisen är inte längre ett hot – den är redan här. Och hårdast slår den mot de redan utsatta. Få andra organisationer hanterar konsekvenserna av klimatförändringarna som Röda Korset.
Klimatkrisen är inte längre ett hot – den är redan här. Och hårdast slår den mot de redan utsatta. Få andra organisationer hanterar konsekvenserna av klimatförändringarna som Röda Korset.
Publicerad: 18 sep 2019
Lästid: ca

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Uppgifter

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Extremvädren blir allt fler och värre, och antalet människor som drabbas stiger snabbt. Vi finns över hela världen och hjälper människor som drabbas av katastrofer. Många av dem är kopplade till klimatet.

Varje dag kämpar vi för att minska effekterna av klimatkrisen och de katastrofer som följer i dess spår. Vi finns där för att hjälpa före, under och efter katastrofer.

Före: 

 • Genom att arbeta förebyggande och stärka människors motståndskraft så räddar vi många liv.

 • Vi stöttar samhällen i att anpassa sig till ett mer oförutsägbart klimat. Till exempel genom att spara vatten, odla klimatsmart och bygga skyddsvallar och hus som bättre står emot stormar och översvämningar.  

 • Vi tränar människor i hur de ska agera inför och under själva katastrofen. Våra volontärer är själva en del av de samhällen som drabbas, och vet vilka förutsättningar som finns och vad som behövs.  

 • Genom att noga följa väderprognoserna kan vi nå ut med varningar i tid, även till svårtillgängliga områden. Vi kan också se till att hjälp finns på plats, redan innan katastrofen inträffar. 

 • Klimatkrisen gör att sjukdomar som malaria och dengue ökar och sprids till nya områden. Vi informerar om hur man skyddar sig, vad man ska göra om man blir sjuk och erbjuder vård 

 • Tillsammans med regeringar tar vi fram lokala planer för klimatanpassning och utvecklar system för att tidigt kunna förutse en katastrof.  

 • Även i Sverige stärker vi vår krisberedskap och förbereder oss på fler extrema väderhändelser. 

Under: 

 • Vi finns på plats över hela världen för att rädda liv och ge nödhjälp vid katastrofer. Varje år når vi ca 85 miljoner människor med vård, stöd, mat, värme, rent vatten, tak över huvudet och andra saker som behövs. 

 • I akuta hjälpinsatser har livräddande insatser alltid första prioritet, men vi strävar också efter så låg klimatpåverkan som möjligt. Exempelvis genom att minimera transporter, se över hur sopor tas om hand och noga välja bränsle för uppvärmning och matlagning i flyktingläger. Detta arbete kallas för Green Response. 

Efter: 

 • Vi hjälper till att återuppbygga samhällen så att de står starkare inför nästa katastrof. Till exempel genom bättre anpassade hus, odlingsmetoder och system för vattenförsörjning. 

 • Genom att säkra att människor har rent vatten, toaletter och tvättmöjligheter kan vi förhindra att sjukdomar som kolera sprids och tar fler liv efter en katastrof. 

 • Att ge psykosocialt stöd till människor som förlorat sina hem, sin försörjning och sina närstående är en viktig del av vårt arbete, för att hjälpa människor att återhämta sig.