Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Oro och stress – råd för att hantera det

Här får du råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.
Här får du råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

Vad är oro, stress och ångest?

Oro och rädsla är vanliga reaktioner vid ovanliga situationer, som vid kriser eller olika typer av hot. När vi är oroliga och stressade är risken stor att vi generaliserar för att göra världen mer begriplig, vilket kan göra oss ännu mer rädda. Här får du råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

Stress och oro liksom ångest är ord som vi ofta använder för att beskriva samma känsla, men det är viktigt att skilja dem åt.

 • Oro och rädsla är vanligt vid kriser och katastrofer. I grunden är det positiva reaktioner som hjälper oss att vara försiktiga vid hot och eventuella svåra händelser.
 • Ångest är en intensiv känsla av oro och obehag i kroppen som kan uppstå i krissituationer men också när det inte finns något tydligt yttre hot. Ångest kan upplevas som obehagligt men är inte farligt.
 • Stress är en naturlig reaktion i kroppen som sätts igång när du ställs inför en utmaning eller ett hot. Det kan vara vardagliga situationer som att hålla ett tal eller springa ett tävlingslopp, men även höga krav och förväntningar från såväl andra som dig själv. Stress gör oss mer fokuserade och redo att agera och är ofta inte farligt så länge det finns tid för återhämtning. Långvarig stress är däremot skadligt.

Psykisk ohälsa är det sammanfattande begreppet för långvarig stress, oro, ångest, nedstämdhet och sömnsvårigheter.

Varför känner jag oro, stress och ångest?

Oro och stress triggas av våra tankar och det som händer runt omkring oss. Oro är en reaktion på svåra händelser, kriser och hot som sjukdomar, naturkatastrofer och krig. Det är också vanligt att känna oro för sin hälsa, nära och kära, sitt jobb och sin ekonomi. 

Det är inte ovanligt att ha självmordstankar vid stark stress, ångest eller i en pressad livssituation. Det kan kännas som livet inte är värt att leva och att du inte ser någon annan utväg just då. Du kan också känna skam över att ha självmordstankar. Även om du känner dig ensam i din situation är det många som känt som du. Därför är det viktigt att du inte håller dina tankar för dig själv. Prata med någon du litar på eller vänd dig till en stödlinje. Att känna ett stöd från familj, vänner eller andra betydelsefulla personer kan hjälpa dig att hantera tankar och känslor – och att förändra din livssituation.

Om tankarna inte försvinner eller om du upplever att situationen är outhärdlig är det viktigt att söka hjälp. Vid akuta situationer ring 112.

Vad händer i kroppen vid oro och stress?

När vi känner oro och stress mobiliserar vår kropp. Våra sinnen skärps, musklerna spänns och vi blir redo att agera. Stress är inte farligt men utan återhämtning kan den bli en belastning och på sikt skada kroppen.

I vardagen upplever vi stress och återhämtning varje dag. Om orsaken till stressen finns kvar över tid, eller om den byggs på med händelser och situationer som skapar mer stress, blir det obalans.

Tecken på stress

Tecken på för mycket stress kan vara spända muskler, ont i magen, svårt att sova, koncentrationsproblem och humörsvängningar. Även tankeförmåga och minne kan påverkas.

Obalans och för mycket stress kan leda till att du inte tar hand om dig eller inte gör det du brukar för att återhämta dig. Du har kanske inte tid och ork, eller kan inte träffa dina vänner eller fortsätta med din hobby på grund av situationen. Kroppsliga symtom kan också begränsa rörligheten. Då finns det risk att stressen ökar samtidigt som möjligheterna till återhämtning minskar.

I svåra situationer i livet eller perioder med mycket oro och stress finns det en hel del saker du kan göra själv för att må bättre, dämpa stressen och stärka din motståndskraft. Varje gång du lyckas bryta ditt stressmönster bidrar det till återhämtningen och hjälper dig hantera stressen bättre.

Så mår du bättre vid oro

I svåra situationer i livet eller perioder med mycket oro och stress finns det en hel del saker du kan göra själv för att må bättre, dämpa stressen och stärka din motståndskraft. Varje gång du lyckas bryta ditt stressmönster bidrar det till återhämtningen och hjälper dig hantera stressen bättre.

I filmen får du råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

Nio konkreta tips som minskar oro 

 1. Var inte ensam och grubbla.
 2. Tala med någon om din oro och dina känslor.
 3. Umgås med någon som du känner dig trygg med, även om du inte vill prata om det du känner och tänker.
 4. Fortsätt göra saker du mår bra av.
 5. Bibehåll rutiner.
 6. Aktivera dig fysiskt.
 7. Försök att balansera dina tankar och undvika tänka i ”svart eller vitt”.
 8. Enkla avslappnings- och andningsövningar kan hjälpa dig finna lugn.
 9. Erbjud din hjälp till andra. Ibland hjälper det att flytta fokus från sig själv till någon annan.

Övningar för hur du kan minska din stress

När du är stressad finns det övningar som kan hjälpa dig att komma i balans och vara i nuet. Här i filmen beskriver vi två övningar som du kan testa.

 • Djupandning - hjälper dig att slappna av.
 • Övning i kroppslig närvaro - hjälper vid stark stress och vid ångest- eller panikattacker.

Övningarna kan göras var som helst och när som helst. Upprepa gäna övningarna flera gånger för större effekt, men för att få en mer långvarig effekt behöver övningarna göras regelbundet.

Tänk på att det kan ta lite tid innan du känner dig bekväm i övningarna. 

Hit kan du vända dig för råd och stöd