Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Afghanistan – enorma behov i krigshärjat land

Krig och väpnade konflikter har slagit hårt mot Afghanistan. Miljontals människor lever i fattigdom och behöver humanitär hjälp för att överleva. Vi är på plats.
Krig och väpnade konflikter har slagit hårt mot Afghanistan. Miljontals människor lever i fattigdom och behöver humanitär hjälp för att överleva. Vi är på plats.

Katastrofalt läge i konfliktens fotspår

Fyra decennier med väpnade konflikter har slagit hårt mot befolkningen i Afghanistan och den humanitära situationen är kritisk. Av landets cirka 37,6 miljoner människor har många en väldigt svår situation. 9,4 miljoner människor beräknas vara i behov av humanitär hjälp under 2020. Majoriteten av dessa är barn.

Våldet ökar och sjukvården attackeras

Civila drabbas i allt högre utsträckning av våldet i Afghanistan. 2019 dödades eller skadades mer än 10,000 civila, fortsatt rekordhög nivå av civilskadade i den pågående konflikten.

3 403 civila dödades och 6 989 skadades, med majoriteten av dessa fall orsakades av antiregeringselement. Det är sjätte året i rad som antalet dödade och skadade civila har överskridit 10 000.

Cirka fyra miljoner människor beräknas leva med fysiska funktionshinder. Brott mot internationella humanitära rätten (även kallad krigets lagar) och de mänskliga rättigheterna är vanligt förekommande med täta rapporter om godtyckliga avrättningar, kidnappningar och attacker mot civila mål som sjukhus, hälsoinrättningar och skolor.

Dessvärre är det också relativt vanligt att sjukvården behöver stänga ner på grund av hot, trakasserier och bortförande av hälsopersonal. Samtidigt som detta sker är det många som behöver få vård i Afghanistan. 3,9 miljoner människor är i kritiskt behov av traumavård och akut primärvård. 

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp

Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp

Minsta belopp är 100 kronor
kr

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Uppgifter

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Fem fakta om Afghanistan

  • 9,4 miljoner personer behöver nödhjälp.
  • 8,2 miljoner är i akut behov av mat.
  • 4,9 miljoner är i akut behov av rent vatten, sanitet och hygien.
  • 1,73 miljoner barn har ingen skola att gå till
  • 3,69 miljoner människor är i behov av bostäder

Hjälparbetare har en utsatt situation

Säkerheten har försämrats för hjälparbetare. Under senare år har Röda Korset utsatts för flera angrepp där volontärer och personal dödats. Det urskillningslösa våldet gör att det blir svårare för hjälpen att nå fram till utsatt människor. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har i perioder fått dra ner på sin verksamhet i Afghanistan.

Men det är viktigt att påpeka att Röda Korset och Röda Halvmånen, som organisationen heter lokalt, fortsätter att ge omfattande humanitärt stöd i Afghanistan.

Torka och översvämningar leder till mer nöd

Förutom de problem som konflikter orsakar så drabbas Afghanistan också återkommande av naturkatastrofer. Det senaste året har torka lett till brist på vatten och mat. Det kommer troligen att ha en långvarig effekt på ekonomin och hälsan hos de människor som drabbas. Torkan gör att hjälpbehoven i landet ökar. 

Under våren 2019 drabbades landet dessutom av stora översvämningar. Som en följd av det blev många människor tvunga att lämna sina hem.

Röda Korset når ut brett i Afghanistan

Vi hjälper utsatta människor i landet på en mängd olika sätt – här är några exempel:

  • Nödhjälp till människor som tvingats fly.  

  • Vi arbetar för att öka kunskapen om god hygien vilket är viktigt för att minska spridningen av sjukdomar.

  • Vi ger vård till de mest utsatta och vi når ut i områden där det inte finns någon annan hälsovård.

  • Tusentals personer som skadats av vapen har fått första hjälpen.

  • 1,5 miljoner kvinnor, män och barn nås varje år av vårt hälsoprogram. Bland annat vaccinerar vi barn mot sjukdomen polio.