Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hundratusentals människor har flytt från Myanmar till Bangladesh.

Bangladesh

Fattigdom, naturkatastrofer och flyktingkriser. Många människor i Bangladesh behöver humanitärt stöd. Vi finns där för att hjälpa.
Fattigdom, naturkatastrofer och flyktingkriser. Många människor i Bangladesh behöver humanitärt stöd. Vi finns där för att hjälpa.

Bangladesh ligger vid den Bengaliska viken mellan Indien och Myanmar och är ett av världens mest tätbefolkade länder. Omkring 170 miljoner människor bor på ungefär en tredjedel av Sveriges yta. I regionen sveper cykloner ofta in längs kusten och det orsakar översvämningar, jordskred och förödelse. Bangladesh är ett av de länder i världen där klimatförändringarna är mest påtagliga. Många människor lever i fattigdom och drabbas extra hårt av naturkatastrofer.

Före, under och efter katastrofer

Vi finns på plats i Bangladesh för att rädda liv. Under flera decennier har vi jobbat med att stärka beredskap så att människor ska kunna stå emot katastrofer bättre. Till exempel har vi utvecklat varningssystem och byggt cyklonskydd. När en cyklon väl sker kan vi mobilisera tusentals volontärer för att evakuera människor. När den akuta faran är över stannar vi kvar för att hjälpa till i återuppbyggnaden efter ovädret.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Felaktigt telefonnummer

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Uppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fyll i ett giltigt värde

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Uppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Jättelikt flyktingläger i Cox’s Bazar

I augusti 2017 startade våldsamheter i delstaten Rakhine i Myanmar. Det gjorde att drygt 600 000 människor flydde över gränsen till Bangladesh. I området Cox’s Bazar fanns det redan innan krisen stora flyktingläger och situationen blev högst akut. De som flytt tvingas leva under svåra förhållande i tält, utan tillgång till rent vatten och mat.

Vår hjälp har nått över 200 000

Vi har varit på plats för att hjälpa i flyktinglägren i Cox’s Bazar de senaste åren. Fler än 200 000 människor har nåtts av hjälp i form av bland annat rent vatten, hälsoinsatser och tak över huvudet. Över 150 000 har fått vård. Fler än hälften av de som flytt är kvinnor och barn, som inte sällan har varit med om hemska saker. Röda Korset har därför satt igång kvinnogrupper och ordnat med trygga, barnvänliga platser där barn kan leka och få stöd.

Vår insats för människor på flykt i Bangladesh fortsätter. Omkring 900 000 bor i tältläger i Cox’s Bazar och hjälpbehoven är omfattande.