Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Människor får nödhjälp av Röda Korset efter en jordbävning i Mexico.

Latinamerika – så hjälper vi i kris

Regionen drabbas hårt av naturkatastrofer och många människor är på flykt undan fattigdom och våld. Vi är på plats för att rädda liv och sprida hopp.
Regionen drabbas hårt av naturkatastrofer och många människor är på flykt undan fattigdom och våld. Vi är på plats för att rädda liv och sprida hopp.

Latinamerika är ett vidsträckt område som sträcker sig från Sydamerikas sydliga spets till Centralamerika, Mexiko och Karibien. Den ekonomiska och sociala utvecklingen i många av länder i området har gått snabbt framåt. Men flera stater inom regionerna är relativt bräckliga nationer som arbetar med att bygga upp fungerande samhällsstrukturer och styrelseskick efter många år av väpnade konflikter.

Politiska oroligheter och våldsamma protester är vanliga i flera länder. Många samhällen präglas dessutom av stor ekonomisk och social ojämlikhet samt utbredd korruption.

Katastrofer slår hårt

Naturkatastrofer drabbar återkommande Latinamerika. Varje år drabbas fler miljoner människor i regionen av olika katastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott eller torka. Röda Korset jobbar i alla länder i regionen. Vi hjälper när katastrofer sker men jobbar även förebyggande för att stärka människors motståndskraft.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Uppgifter

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Katastrofer slår hårt

Naturkatastrofer drabbar återkommande Latinamerika. Varje år drabbas fler miljoner människor i regionen av olika katastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, orkaner, vulkanutbrott eller torka. Röda Korset jobbar i alla länder i regionen. Vi hjälper när katastrofer sker men jobbar även förebyggande för att stärka människors motståndskraft.

Hjälper dem som är på flykt

De senaste åren har miljontals människor flytt från Venezuela. Många av dessa människor är i akut behov av stöd i olika former däribland första hjälpen, mediciner, psykosocialt stöd, tak över huvudet, rent vatten och mat. I bland annat Colombia ger vi humanitärt stöd till de som flytt, men vi hjälper också till på plats inne i Venezuela.

I norra delarna av Sydamerika och i Centralamerika är det utbredda våldet, som hänger samman med organiserad brottslighet på olika nivåer, ett allvarligt problem som fått stora humanitära konsekvenser. Vi hjälper på flera olika sätt. I Guatemala, El Salvador och Honduras jobbar vi till exempel med stöd och skydd till barn och unga i våldsutsatta områden.