Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Somalia – matbrist hotar barns hälsa

Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter gör att allt fler människor har tvingats på flykt de senaste åren. Samtidigt är matbristen akut – över en miljon barn är undernärda. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!
Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter gör att allt fler människor har tvingats på flykt de senaste åren. Samtidigt är matbristen akut – över en miljon barn är undernärda. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!

Barn och mammor får vård

Vi gör stora insatser inom hälsovården i Somalia till exempel stödjer vi mödravårds- och barnvårdskliniker där undernärda barn får hjälp. Vi arbetar även med vaccinationsprogram, att stoppa sjukdomsutbrott och med rehabilitering av funktionsnedsatta (till exempel människor som skadats av vapen). Tack vare våra mobila kliniker kan vi även nå barn och mammor på landsbygden.

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi finns på plats i 192 länder världen över och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder.

Uppgifter

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Krig och utbredd fattigdom

Somalia har sedan 1990-talet präglats av interna konflikter mellan olika etniska grupper och klaner. Decennier av osäkerhet och strider har resulterat i att människor lever i en extrem utsatthet och fattigdom. Människor i landet saknar i stor utsträckning grundläggande service som hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning. Det gör befolkningen mycket sårbar, med begränsade möjligheter till ekonomisk försörjning då skördar uteblir eller då boskapen dör.

Katastrofer leder till matbrist

Torka, cykloner och översvämningar drabbar återkommande landet och gör en redan svår situation än svårare. De senaste åren har svår torka varit en starkt bidragande orsak till antalet människor som är på flykt inom landet har ökat till cirka 2,8 miljoner. Torkan slår hårdast mot de som lever på landsbygden, boskapsskötarnas djur dör i brist på vatten och föda och böndernas skördar uteblir. En konsekvens av naturkatastroferna är också att fler blir undernärda och att sjukdomar som exempelvis kolera kan sprida sig snabbt.

6 fakta om situationen i Somalia

  • 4,7 miljoner människor har inte tillräckligt med mat och behöver hjälp (den total befolkning är drygt 12 miljoner).
  • 1,1 miljoner barn är akut undernärda
  • Mödradödligheten är en av de allra högsta i världen
  • Barnadödligheten är tillhör de högsta i världen. Ett av sju barn dör före fem årsålder.
  • 5,7 miljoner saknar hälsovård
  • 2 miljoner människor bor i konfliktdrabbade områden i landet som är mycket svåra att nå.

Så kan torka motverkas

Något vi arbetar med i Somalia är att försöka stärka människors förmåga att klara kriser till exempel genom att förbättra kunskaperna om olika grödor som tål torka bättre än andra, vilket kan hjälpa i situationer av långvarig torka. I spåren av de väpnade konflikterna i landet har många familjer splittrats. Därför jobbar vi även med familjeåterförening.

Svårt land att arbeta i – men vårt stöd når ut

I Somalia finns det flera väpnande grupper som kontrollerar olika områden – det gör hjälpinsatsen extra komplicerad. Den begränsade infrastrukturen är också ett problem. Men vi och våra lokala volontärer har jobbat länge på plats och kan trots svårigheterna nå ut med hjälp i alla regioner.