Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Barn äter nötkräm från Röda Korset i Somalia.

Somalia – matbrist hotar barns hälsa

Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter gör allt fler människor har tvingats på flykt de senaste åren. Samtidigt är matbristen akut – över en miljon barn är undernärda. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!
Svår torka, fattigdom och väpnade konflikter gör allt fler människor har tvingats på flykt de senaste åren. Samtidigt är matbristen akut – över en miljon barn är undernärda. Vi ger livsviktig hjälp varje dag!

Somalia har sedan 1990-talet präglats av interna konflikter mellan olika etniska grupper och klaner. Decennier av osäkerhet och strider har resulterat i att människor lever i en extrem utsatthet och fattigdom. Människor i landet saknar i stor utsträckning grundläggande service som hälso- och sjukvård, vatten och sanitet samt utbildning. Det gör befolkningen mycket sårbar, med begränsade möjligheter till ekonomisk försörjning då skördar uteblir eller då boskapen dör.

Katastrofer leder till matbrist

Torka, cykloner och översvämningar drabbar återkommande landet och gör en redan svår situation än svårare. De senaste åren har svår torka varit en starkt bidragande orsak till antalet människor som är på flykt inom landet har fördubblats till cirka 2,6 miljoner. Torkan slår hårdast mot de som lever på landsbygden, boskapsskötarnas djur dör i brist på vatten och föda och böndernas skördar uteblir. En konsekvens av naturkatastroferna är också att fler blir undernärda och att sjukdomar som exempelvis kolera kan sprida sig snabbt.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Felaktigt telefonnummer

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Uppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fyll i ett giltigt värde

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 191 länder världen över.

Uppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

6 fakta om situationen i Somalia

  • 5,4 miljoner människor har inte tillräckligt med mat (den total befolkning är drygt 12 miljoner).
  • 1,2 miljoner barn är akut undernärda (drygt 12 miljoner människor bor i landet).
  • Mödradödligheten är en av de allra högsta i världen
  • Barnadödligheten är tillhör de högsta i världen. Ett av sju barn dör före fem årsålder.
  • 5,7 miljoner saknar hälsovård
  • 2 miljoner människor bor i konfliktdrabbade områden i landet som är mycket svåra att nå.

Svårt land att arbeta i – men vårt stöd når ut

I Somalia finns det flera väpnande grupper som kontrollerar olika områden – det gör hjälpinsatsen extra komplicerad. Den begränsade infrastrukturen är också problem. Men vi och våra lokala volontärer har jobbat länge på plats och kan trots svårigheterna nå ut med hjälp i alla regioner.

Barn och mammor får vård

Vi gör stora insatser inom hälsovården till exempel stödjer vi mödravårds- och barnvårdskliniker där undernärda barn får hjälp. Vi arbetar även med vaccinationsprogram, att stoppa sjukdomsutbrott och med rehabilitering av funktionsnedsatta (till exempel människor som skadats av vapen). Tack vare våra mobila kliniker kan vi även nå barn och mammor på landsbygden.

En annan sak vi gör i Somalia är att försöka stärka människors förmåga att klara kriser till exempel genom att förbättra kunskaperna om olika grödor som tål torka bättre än andra, vilket kan hjälpa i situationer av långvarig torka. I spåren av konflikterna i landet har många familjer splittrats. Därför jobbar vi även med familjeåterförening.