Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sudan – konflikt och klimatpåverkan slår hårt

En utdragen konflikt tillsammans med klimatförändringar och återkommande naturkatastrofer leder till att många människor lever i nöd.
En utdragen konflikt tillsammans med klimatförändringar och återkommande naturkatastrofer leder till att många människor lever i nöd.

Just nu: Människor flyr till Sudan från Etiopien

Över 40000 barn och vuxna har flytt över gränsen till Sudan efter strider i regionen Tigray. Vi hjälper människor på plats och skickar även dit två vatten- och sanitetsexperter.

Översvämningar slår hårt

Massiva regnfall har lett till översvämningar i stora delar av Sudan under hösten. Uppåt hundratusen bostäder har spolats iväg, livsviktiga skördar har förstörts och rent vatten är en bristvara. En halv miljon barn och vuxna behöver hjälp. Det som hänt är ytterligare ett exempel på de ökade klimatrisker som världen står inför. Röda Korset är på plats i Sudan för att hjälpa med bland annat rent vatten, material för tillfälliga bostäder, vård, och stöd för att få mat.

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i kris och katastrofer.

Fyll i valfritt belopp
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en gåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i kris och katastrofer.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem. Stöd vårt arbete i katastrofer.

Uppgifter

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

Vi hjälper i coronakrisen

Just nu arbetar vi på Röda Korset för att förhindra spridningen av COVID-19. Samtidigt fortsätter vi att ge stöd till människor som lever i utsatthet på många andra sätt. I de hjälpprojekt vi genomför ser vi till att göra insatser som att exempelvis informera människor om coronaviruset och hur de kan skydda sig. Arbetet görs tillsammans med invånarna för att lättare förstå vilka behov de har, det ökar förtroendet och bidrar förhoppningsvis till minskade spridning av viruset.

Konflikter har tvingat många på flykt

Sudan ligger i östra Afrika och är hem för ungefär 42 miljoner människor. Konflikter har präglat landet under lång tid och i regioner som Darfur, Korodfan och Blue Nile har stridigheter lett till att många Sudan människor flytt sin hem. En annan orsak till att många tvingas lämna sina hem är naturkatastrofer. Samtidigt kommer det också många flyktingar till Sudan, främst från grannlandet Sydsudan.

Oroande undernäring bland små barn

Ekonomin är i kris och de humanitära hjälpbehoven är stora. De som lever på flykt i landet har ofta bosatt sig i områden utan tillräcklig tillgång till vatten och sanitet samt där det är brist på grundläggande service som sjukvård. Det har en stor inverkan på människors hälsa och gör dem extremt sårbara för smittsamma sjukdomar. Matbristen är utbredd och andelen undernärda barn är hög.

Livsviktiga skördar uteblir i torkans spår

Ett stort problem i Sudan är klimatförändringarna och de naturkatastrofer som drabbar landet. Stigande temperaturer, mindre regn och skiftande vattennivåer i Nilen samt ökad vindhastighet har lett till en blandning av torka och översvämning. Det leder till att skördar förstörs och att boskap dör. Många fattiga familjer förlorar på så sätt sitt levebröd och i svårt drabbade områden har de inget annat val än att lämna sina hem. Ofta kommer de istället till områden som är mindre bördiga och med mindre tillgång till vatten.

Fakta om hjälpbehoven i Sudan

3,8 miljoner människor är i behov av skydd (60 % är barn).

3 miljoner lever på flykt i landet.

6,2 miljoner människor lever i osäkerhet om hur de ska få tag i mat.

4,4 miljoner är i behov av rent vatten och sanitetsfaciliteter.

5,2 miljoner i behov av hälsovård.

42 miljoner bor i Sudan.

Hjälper bönder tackla klimatproblem

Vi jobbar på bred front med att hjälpa människor i nöd. Våra 38 000 volontärer finns i de flesta delar av Sudan. Hjälpinsatsen inriktar sig på hälsovård, psykosocialt stöd, vatten och sanitet, att stärka katastrofberedskapen och att fler ska kunna försörja sig och få mat.

Småskaliga bönder och djuruppfödare behöver ändra sina metoder för att klara av svårare förhållanden. Vi jobbar för att de bättre ska kunna förebygga problem genom ett mer hållbart nyttjande av naturresurser. Några exempel på hur vår hjälp når ut 2019:

  • 7 200 hushåll kommer att få anpassade frön och grödor som är står emot till exempel torka. Hushållen kommer också få getter som ökar mjölkproduktionen.

  • 27 000 hushåll kommer att få tillgång till hållbar vattenförsörjning genom att soldrivna system installeras för att förbättra jordbruksmarken och vattenförbrukningen.

  • 100 000 träd kommer att planteras så att jordbruksmark och boenden skyddas mot de negativa effekterna av ökenspridning orsakad av ökade medeltemperaturer i kombination med tilltagande vindar.